Home>Flash Express News>  “แฟลช เอ็กซ์เพรส” มอบทุนการศึกษา “กองทัพอากาศ”

“แฟลช เอ็กซ์เพรส” มอบทุนการศึกษา “กองทัพอากาศ”

19.04.2562|By Flash Express

“แฟลช เอ็กซ์เพรส” มอบทุนการศึกษา “กองทัพอากาศ”

นายคมสันต์ ลี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด (Flash Express) (คนที่ 5 จากซ้าย) ผู้ให้บริการด้านขนส่งแบบครบวงจร ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศที่มีผลการเรียนดี เพื่อส่งเสริมบุตรหลานข้าราชการกองทัพอากาศให้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องการศึกษา เพื่อช่วยสร้างพื้นฐานการเป็นคนดีของสังคม และเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป โดยมี พลอากาศโท พงษ์ศักดิ์ เสมาชัย เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ(คนที่ 4 จากซ้าย) เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องรับรองผู้บังคับบัญชา กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ