หน้าแรก> คำถามที่พบบ่อย> การเรียกร้อง

1、 หากคุณต้องการจัดส่งพัสดุที่มีมูลค่าค่อนข้างสูงเราขอแนะนำให้คุณซื้อบริการคุ้มครองพัสดุตีกลับเพิ่ม (รายละเอียดเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขและการบริการคุ้มครองพัสดุตีกลับ) (รายละเอียดเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขและ การบริการคุ้มครองพัสดุตีกลับ) หากพัสดุของคุณมีการสูญหายระหว่างการขนส่งโปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเรา cuscare@flashexpress.com เพื่อตรวจสอบ 2、 เมื่อเราเช็คแล้วว่าพัสดุที่แจ้งมาสูญหายจริงเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด คุณสามารถยื่นเคลมผ่านแอปพลิเคชั่นได้ หรือขอติดต่อยื่นเคลมกับฝ่ายบริการลูกค้าหลังจากมีการติดต่อกลับไป การเคลมจะทำได้เพียง 1 ครั้งต่อ 1 พัสดุ 3、
1. ยื่นเคลมผ่าน APP [แอปแฟลช เอ็กซ์เพรส - หน้าแรก - ยื่นเคลม] คุณสามารถ [ยื่นเคลม] พัสดุสูญหายได้ทันที
หลังจากซื้อบริการคุ้มครองพัสดุตีกลับแล้ว ลูกค้า Shipsmile และ Flash Home จะยังไม่สามารถใช้บริการยื่นเคลมผ่าน APP ได้ 4、
2. แจ้งยื่นเคลมผ่านฝ่ายบริการลูกค้า หลังจากที่ฝ่ายบริการลูกค้าได้มีการติดต่อเพื่อเจรจาการเคลมไปแล้ว ลูกค้าจะต้องทำการส่งเอกสารภายใน 15 วัน มิฉะนั้นทางแฟลช เอ็กซ์เพรส จะไม่รับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้น 5、 สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดตรวจสอบจาก ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการ ของเราในส่วนที่ 5 สำหรับคำอธิบายความรับผิดชอบของแฟลช เอ็กซ์เพรส

1、 เมื่อเราได้รับแจ้งว่าพัสดุที่จัดส่งได้รับความเสียหาย เราจะทำการเรียกคืนพัสดุที่ได้รับความเสียหายนั้นจากผู้รับ เพื่อนำมาพิจารณาระดับความรุนแรงของความเสียหาย และเมื่อพิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายชดเชยของบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินเรื่องเพื่อชดใช้ค่าเสียหาย 2、 การเรียกร้องทั้งหมดที่ยื่นเป็นลายลักษณ์ต่อแฟลชภายใน 15 วันนับจากวันที่แฟลชยอมรับการขนส่ง หากไม่ดำเนินการภายในเวลาดังกล่าว แฟลชจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ การเรียกร้องจะถูกจำกัดอยู่ที่หนึ่งสิทธิต่อการขนส่งหนึ่งคราว การชำระเงินตามข้อเรียกร้องจะถือเป็นการชำระเงินสำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายจากการนั้นอย่างครบถ้วนและเป็นที่สุดแล้ว 3、 กรุณาศึกษาเพิ่มเติมที่ข้อ 5 ใน Terms and Conditions ซึ่งจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับความรับผิดของFlash Express

1、ขั้นตอนการเรียกร้อง:
1、เมื่อฝ่ายชดเชยของบริษัทได้รับเรื่องเรียกร้อง เราจำเป็นจะต้องให้คุณเตรียมเลขพัสดุหรือสำเนาใบขนส่งสินค้าเพื่อใช้ในการเรียกร้อง 2、 2、วามรับผิดของแฟลชนั้นจำกัดอย่างเคร่งครัดไว้เพียงการสูญหายและความเสียหายโดยตรงต่อการขนส่งเท่านั้นและจำกัดต่อหนึ่งใบนำส่งไม่เกิน 2,000 บาท เท่านั้น โดยไม่รวมการสูญเสียหรือความเสียหายประเภทอื่นทั้งหมด (รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียกำไร รายได้ ดอกเบี้ย ธุรกิจในอนาคต) ไม่ว่าการสูญเสียหรือความเสียหายดังกล่าวเป็นการสูญเสียหรือความเสียหายพิเศษ หรือโดยทางอ้อม และแม้แต่ความเสี่ยงภัยต่อการสูญเสียหรือความเสียหายดังกล่าวนั้นแฟลชได้ทราบแล้วไม่ว่าทั้งก่อนหรือหลังการยินยอมจัดส่งก็ตาม 3、 3、หมายเหตุ การชดใช้ค่าเสียหายของเราจะยึดตามหลักTerms and Conditions

1、 การเรียกร้องทั้งหมดที่ยื่นเป็นลายลักษณ์ต่อแฟลชภายใน 15 วันนับจากวันที่แฟลชยอมรับการขนส่ง หากไม่ดำเนินการภายในเวลาดังกล่าว แฟลชจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ การเรียกร้องจะถูกจำกัดอยู่ที่หนึ่งสิทธิต่อการขนส่งหนึ่งคราว การชำระเงินตามข้อเรียกร้องจะถือเป็นการชำระเงินสำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายจากการนั้นอย่างครบถ้วนและเป็นที่สุดแล้ว

1、 หากพัสดุที่คุณได้รับและพบว่ามีสินค้าตกหล่น กรุณาตรวจสอบข้อมูลพัสดุของคุณว่าตรงกับสินค้าที่ได้รับหรือไม่ อาจเป็นไปได้ว่าสินค้าที่ตกหล่นมิได้เกิดจากการขนส่ง แต่เป็นการแบ่งส่งพัสดุ กรุณาติดต่อผู้ส่งเพื่อสอบถามข้อมูลให้แน่ชัด 2、 หากตรวจเช็คข้อมูลพัสดุของถี่ถ้วนแล้ว ก็ยังพบว่าสินค้าที่ตกหล่นเกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง ขอให้กรุณาเร่งติดต่อเราโดยด่วนค่ะ 3、 กรุณาเตรียมเลขพัสดุหรือสำเนาใบขนส่งสินค้าเพื่อใช้ในการเรียกร้อง เราจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด