หน้าแรก> คำถามที่พบบ่อย> จัดส่ง> สาเหตุใดที่ทำให้ไม่สามารถจัดส่งพัสดุได้? ฉันจะเรียกคืนพัสดุที่ไม่สามารถจัดส่งได้ได้อย่างไร?

สาเหตุใดที่ทำให้ไม่สามารถจัดส่งพัสดุได้? ฉันจะเรียกคืนพัสดุที่ไม่สามารถจัดส่งได้ได้อย่างไร?

Last update 11.12.2561


มีหลากหลายเหตุผลที่ทำให้ไม่สามารถจัดส่งพัสดุได้ หนึ่งในนั้นได้แก่ ไม่มีผู้รับพัสดุนี้ภายใน 3 วัน หรือผู้รับปฏิเสธที่จะรับพัสดุ ในบางครั้งการที่ไม่สามารถจัดส่งพัสดุได้อาจเกิดได้จากข้อมูลที่ชัดเจน เช่น ข้อมูลของเบอร์โทรหรือที่อยู่ไม่ชัดเจนและถูกต้อง กรณีที่ไม่สามารถจัดส่งพัสดุได้ ทางบริษัทจะนำพัสดุดังกล่าวไปเก็บไว้ที่คลังสินค้าโดยอัตโนมัติ และหากพัสดุไม่มีผู้รับเกินเวลาที่กำหนดบริษัทจะดำเนินการตามกฎบัญญัติ Terms and Conditionsคุณสามารถติดต่อแมสเซนเจอร์ประจำสาขาเพื่อทำการจัดส่งพัสดุอีกครั้งหรือเพื่อเรียกพัสดุคืน

คำถามที่พบบ่อยเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “สาเหตุใดที่ทำให้ไม่สามารถจัดส่งพัสดุได้? ฉันจะเรียกคืนพัสดุที่ไม่สามารถจัดส่งได้ได้อย่างไร?”