หน้าแรก> คำถามที่พบบ่อย> การเรียกร้อง> ขั้นตอนการเรียกร้องคืออะไร?

ขั้นตอนการเรียกร้องคืออะไร?

Last update 11.12.2561

ขั้นตอนการเรียกร้อง:

1、เมื่อฝ่ายชดเชยของบริษัทได้รับเรื่องเรียกร้อง เราจำเป็นจะต้องให้คุณเตรียมเลขพัสดุหรือสำเนาใบขนส่งสินค้าเพื่อใช้ในการเรียกร้อง

2、วามรับผิดของแฟลชนั้นจำกัดอย่างเคร่งครัดไว้เพียงการสูญหายและความเสียหายโดยตรงต่อการขนส่งเท่านั้นและจำกัดต่อหนึ่งใบนำส่งไม่เกิน 2,000 บาท เท่านั้น โดยไม่รวมการสูญเสียหรือความเสียหายประเภทอื่นทั้งหมด (รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียกำไร รายได้ ดอกเบี้ย ธุรกิจในอนาคต) ไม่ว่าการสูญเสียหรือความเสียหายดังกล่าวเป็นการสูญเสียหรือความเสียหายพิเศษ หรือโดยทางอ้อม และแม้แต่ความเสี่ยงภัยต่อการสูญเสียหรือความเสียหายดังกล่าวนั้นแฟลชได้ทราบแล้วไม่ว่าทั้งก่อนหรือหลังการยินยอมจัดส่งก็ตาม

3、หมายเหตุ การชดใช้ค่าเสียหายของเราจะยึดตามหลักTerms and Conditions

คำถามที่พบบ่อยเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “ขั้นตอนการเรียกร้องคืออะไร?”