หน้าแรก> คำถามที่พบบ่อย> การเรียกร้อง> ถ้าพัสดุของฉันได้รับความเสียหายจากการขนส่ง ควรทำอย่างไร?

ถ้าพัสดุของฉันได้รับความเสียหายจากการขนส่ง ควรทำอย่างไร?

Last update 11.12.2561


เมื่อเราได้รับแจ้งว่าพัสดุที่จัดส่งได้รับความเสียหาย เราจะทำการเรียกคืนพัสดุที่ได้รับความเสียหายนั้นจากผู้รับ เพื่อนำมาพิจารณาระดับความรุนแรงของความเสียหาย และเมื่อพิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายชดเชยของบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินเรื่องเพื่อชดใช้ค่าเสียหาย

การเรียกร้องทั้งหมดที่ยื่นเป็นลายลักษณ์ต่อแฟลชภายใน 15 วันนับจากวันที่แฟลชยอมรับการขนส่ง หากไม่ดำเนินการภายในเวลาดังกล่าว แฟลชจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ การเรียกร้องจะถูกจำกัดอยู่ที่หนึ่งสิทธิต่อการขนส่งหนึ่งคราว การชำระเงินตามข้อเรียกร้องจะถือเป็นการชำระเงินสำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายจากการนั้นอย่างครบถ้วนและเป็นที่สุดแล้ว

กรุณาศึกษาเพิ่มเติมที่ข้อ 5 ใน Terms and Conditions ซึ่งจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับความรับผิดของFlash Express

คำถามที่พบบ่อยเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “ถ้าพัสดุของฉันได้รับความเสียหายจากการขนส่ง ควรทำอย่างไร?”