หน้าแรก> คำถามที่พบบ่อย> การเรียกร้อง> เมื่อตรวจสอบเลขพัสดุและพบว่าพัสดุเกิดการสูญหาย ฉันจะต้องทำอย่างไร?

เมื่อตรวจสอบเลขพัสดุและพบว่าพัสดุเกิดการสูญหาย ฉันจะต้องทำอย่างไร?

Last update 11.12.2561


หากพัสดุที่คุณต้องการส่งมีมูลค่าค่อนข้างมาก เราขอแนะนำให้คุณทำประกันภัยขนส่ง เพื่อความปลอดภัยของสินค้ามากยิ่งขึ้น(กรุณาศึกษาเพิ่มเติมที่ข้อ 7 ใน Terms and Conditions) หากพัสดุของคุณเกิดสูญหายขณะขนส่ง กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราcuscare@flashexpress.com เราจะช่วยเร่งค้นหาและติดตามพัสดุให้กับคุณ

การเรียกร้องทั้งหมดที่ยื่นเป็นลายลักษณ์ต่อแฟลชภายใน 15 วันนับจากวันที่แฟลชยอมรับการขนส่ง หากไม่ดำเนินการภายในเวลาดังกล่าว แฟลชจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ การเรียกร้องจะถูกจำกัดอยู่ที่หนึ่งสิทธิต่อการขนส่งหนึ่งคราว การชำระเงินตามข้อเรียกร้องจะถือเป็นการชำระเงินสำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายจากการนั้นอย่างครบถ้วนและเป็นที่สุดแล้ว

กรุณาศึกษาเพิ่มเติมที่ข้อ 5 ในTerms and Conditionsซึ่งจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับความรับผิดของFlash Express

คำถามที่พบบ่อยเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “เมื่อตรวจสอบเลขพัสดุและพบว่าพัสดุเกิดการสูญหาย ฉันจะต้องทำอย่างไร?”