หน้าแรก> คำถามที่พบบ่อย> จัดส่งพัสดุ & เข้ารับพัสดุ> สิ่งของประเภทใดจัดเป็นสินค้าอันตราย?

สิ่งของประเภทใดจัดเป็นสินค้าอันตราย?

Last update 11.12.2561

สิ่งของดังต่อไปนี้จัดอยู่ในประเภทสินค้าอัตราย:

สิ่งเสพติดและยาที่เป็นอันตรายทุกประเภท

สินค้าผิดกฎหมายหรือต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

สินค้าอันตรายรวมถึงสินค้าเสี่ยงอันตรายหรือเป็นพิษ วัตถุระเบิด อาวุธหรือปืน

ก๊าซหรือกระป๋องสเปรย์ และวัตถุไวไฟทุกชนิด

ก๊าซทุกชนิด

วัตถุไวไฟทุกชนิด

สารพิษทุกชนิดที่ไม่ไวไฟ

แก๊สพิษทุกชนิด

วัสดุกัมมันตรังสี

สารกัดกร่อน

สินค้าที่อาจเป็นอันตรายต่อร่างกายทุกชนิด

คำถามที่พบบ่อยเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “สิ่งของประเภทใดจัดเป็นสินค้าอันตราย?”