หน้าแรก> คำถามที่พบบ่อย> จัดส่งพัสดุ & เข้ารับพัสดุ> Flash Express จะตรวจค้นกล่องพัสดุของฉันหรือไม่?

Flash Express จะตรวจค้นกล่องพัสดุของฉันหรือไม่?

Last update 11.12.2561


เพื่อความปลอดภัยหรือข้อกำหนดด้านกฎระเบียบอื่น ๆ Flash ขอสงวนสิทธิ์ในการแกะกล่องโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า พัสดุทุกชิ้นจะต้องได้ได้รับการตรวจสอบความปลอดภัย อาจจะด้วยวิธี X-ray ตรวจหาวัตถุระเบิด หรือวิธีอื่นๆ หมายเหตุ: การตรวจค้นพัสดุที่เกิดจากหน่วยงานของรัฐ (เช่น ตำรวจ) ย่อมอยู่เหนือความควบคุมของFlash Express

คำถามที่พบบ่อยเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “Flash Express จะตรวจค้นกล่องพัสดุของฉันหรือไม่?”