หน้าแรก>ข่าวประชาสัมพันธ์>  “แฟลช เอ็กซ์เพรส” ลงพื้นที่ จ.อุบลราชธานีมอบสิ่งของยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

“แฟลช เอ็กซ์เพรส” ลงพื้นที่ จ.อุบลราชธานีมอบสิ่งของยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

26.09.2562|By Flash Express

“แฟลช เอ็กซ์เพรส” ลงพื้นที่ จ.อุบลราชธานีมอบสิ่งของยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

นางจรัสพักตร์ การปลื้มจิตต์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มธุรกิจ แฟลช (FLASH GROUP) พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงาน ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี นำเครื่องอุปโภคและบริโภค ตลอดจนถุงยังชีพ จำนวน 500 ถุง พร้อมของใช้ที่จำเป็นที่ได้จากการรับบริจาคจากลูกค้า และพนักงาน ภายใต้โครงการ “ชาวแฟลชร่วมส่งต่อน้ำใจให้คนไทย..คิดถึงกัน” นำไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ประสบอุทกภัยในเบื้องต้น

“แฟลช เอ็กซ์เพรส” ลงพื้นที่ จ.อุบลราชธานีมอบสิ่งของยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

“แฟลช เอ็กซ์เพรส” ลงพื้นที่ จ.อุบลราชธานีมอบสิ่งของยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

“แฟลช เอ็กซ์เพรส” ลงพื้นที่ จ.อุบลราชธานีมอบสิ่งของยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย