หน้าแรก>ข่าวประชาสัมพันธ์>  “แฟลช เอ็กซ์เพรส” มอบทุนการศึกษา “กองทัพบก”

“แฟลช เอ็กซ์เพรส” มอบทุนการศึกษา “กองทัพบก”

25.04.2562|By Flash Express

“แฟลช เอ็กซ์เพรส” มอบทุนการศึกษา “กองทัพบก”

นายคมสันต์ ลี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด (Flash Express) (คนที่ 4 จากซ้าย) ผู้ให้บริการด้านขนส่งแบบครบวงจร ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการกำลังพลกองทัพบกที่มีผลการเรียนดี เพื่อส่งเสริมบุตรหลานข้าราชการกองทัพบกให้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องการศึกษาและเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ อันเป็นกำลังสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนและ พัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป โดยมี พลโท อยุทธ์ ศรีวิเศษ เจ้ากรมกำลังพลทหารบก (คนที่ 3 จากซ้าย) เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องรับรองกรมกำลังพลทหารบก