หน้าแรก>ข่าวประชาสัมพันธ์>  “แฟลช เอ็กซ์เพรส” สร้างอาชีพแด่ผู้พิการ เปิด “แฟลช โฮม ผู้พิการ” แห่งแรกในชลบุรี

“แฟลช เอ็กซ์เพรส” สร้างอาชีพแด่ผู้พิการ เปิด “แฟลช โฮม ผู้พิการ” แห่งแรกในชลบุรี

14.11.2562|By Flash Express

“แฟลช เอ็กซ์เพรส” สร้างอาชีพแด่ผู้พิการ เปิด “แฟลช โฮม ผู้พิการ” แห่งแรกในชลบุรี

“แฟลช เอ็กซ์เพรส” เดินหน้าสร้างประโยชน์แก่สังคม เปิดศูนย์บริการ “แฟลช โฮม ผู้พิการ” แห่งแรก ร่วมกับมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ และโรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์ จังหวัดชลบุรี ตั้งเป้าสร้างอาชีพแด่ผู้พิการได้อย่างยั่งยืน

“แฟลช เอ็กซ์เพรส” สร้างอาชีพแด่ผู้พิการ เปิด “แฟลช โฮม ผู้พิการ” แห่งแรกในชลบุรี

นางจรัสพักตร์ การปลื้มจิตต์ Country Partner กลุ่มธุรกิจ แฟลช (FLASH GROUP) ในฐานะผู้ให้บริการด้าน E-Commerce แบบครบวงจร กล่าวว่า แฟลช กรุ๊ป มุ่งดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่า และประโยชน์ร่วมกันระหว่างองค์กร และสังคม ด้วยเล็งเห็นว่ากลุ่มผู้พิการมีศักยภาพในการทำงานที่ไม่แตกต่างจากคนปกติทั่วไป จึงต้องการสนับสนุนให้คนกลุ่มนี้มีอาชีพที่สามารถสร้างรายได้เลี้ยงดูตนเอง และครอบครัว จึงร่วมกับมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ และโรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์ จังหวัดชลบุรี สร้างศูนย์บริการ “Flash Home ผู้พิการ” โดยตั้งใจให้ศูนย์ดังกล่าวเป็นเสมือนศูนย์การเรียนรู้ด้านการทำธุรกิจขนส่งสินค้าและฝึกอาชีพแก่ผู้พิการ

“แฟลช เอ็กซ์เพรส” สร้างอาชีพแด่ผู้พิการ เปิด “แฟลช โฮม ผู้พิการ” แห่งแรกในชลบุรี

“เรามีความตั้งใจที่จะพัฒนา Flash Home ผู้พิการ ขึ้นเป็นอีกหนึ่งโครงการเพื่อสร้างประโยชน์ และคุณค่าร่วมแก่สังคม โดยเปิดโอกาสให้ผู้พิการมาร่วมปฏิบัติงานกับเราในฐานะพนักงานของบริษัทฯ ทำหน้าที่ดูแลงานรับส่งพัสดุต่างๆ โดยเราได้จัดสถานที่ และอุปกรณ์การทำงาน พร้อมทั้งรูปแบบของงานให้เหมาะสมกับผู้พิการ ซึ่งลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการจะสัมผัสได้ถึงความมีมาตรฐานในการทำงานของคนกลุ่มนี้ที่เทียบเท่ากับคนปกติทั่วไป ซึ่งที่โรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์ จังหวัดชลบุรี นี้ถือเป็นสาขานำร่องเป็นแห่งแรก โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะขยายเพิ่มไปยังพื้นที่อื่นๆ ต่อไป สำหรับการสร้างอาชีพแด่ผู้พิการถือเป็นการลดช่องว่าง และสร้างความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นในสังคม เรามุ่งหวังให้กลุ่มคนเหล่านี้ได้มีอาชีพ และรายได้ที่มั่นคง ให้สามารถยืนหยัด และมีกำลังใจในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมได้อย่างยั่งยืน และมีความสุขตลอดไป” นางจรัสพักตร์ กล่าว

นายสุเมธ พลคะชา ผู้อำนวยการโรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์ จังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ปัจจุบันโรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์ มีเด็กนักเรียนพิเศษที่พิการทางร่างกาย และเด็กออทิสติกอยู่ประมาณ 170 คน โดยนอกจากทางโรงเรียนจะเป็นทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ในตำราให้แก่เด็กๆเหล่านั้นแล้ว ทางโรงเรียนยังมีหน้าที่ส่งเสริมในด้านการสร้างอาชีพ และสร้างโอกาสในการทำงานให้แก่เด็กๆ ผู้พิการเหล่านั้น ให้พวกเขาสามารถมีรายได้เลี้ยงดูตนเอง และครอบครัวเมื่อสำเร็จการศึกษา

“การสนับสนุนของบริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส ในการเปิดศูนย์บริการ Flash Home ผู้พิการ ในครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่ในการสร้างอาชีพแก่ผู้พิการ ที่สนใจในธุรกิจรับส่งพัสดุ ที่ไม่เคยมีมาก่อน และนับเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่โรงเรียน เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนามูลนิธิพระมหาไถ่ ตลอดจนเป็นทุนสนับสนุนเพื่อการดูแลคนพิการในอนาคตต่อไป ต้องขอขอบคุณ บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญ และศักยภาพของ ผู้พิการ การส่งมอบโอกาสในครั้งนี้นับเป็นการสร้างคุณค่า และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการได้อย่างยั่งยืนต่อไป”นายสุเมธ กล่าว

“แฟลช เอ็กซ์เพรส” สร้างอาชีพแด่ผู้พิการ เปิด “แฟลช โฮม ผู้พิการ” แห่งแรกในชลบุรี

“แฟลช เอ็กซ์เพรส” สร้างอาชีพแด่ผู้พิการ เปิด “แฟลช โฮม ผู้พิการ” แห่งแรกในชลบุรี

“แฟลช เอ็กซ์เพรส” สร้างอาชีพแด่ผู้พิการ เปิด “แฟลช โฮม ผู้พิการ” แห่งแรกในชลบุรี