หน้าแรก>ข่าวประชาสัมพันธ์>  คมสันต์-โครงการ "บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2018" (QUALITY PERSONS OF THE YEAR2018)

คมสันต์-โครงการ "บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2018" (QUALITY PERSONS OF THE YEAR2018)

20.10.2561|By Flash Express

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 มูลนิธิ มสวท. ได้จัดงานพิธีประกาศเกียรติคุณ โครงการ“บุคคลคุณภาพแห่งปี2018” (QUALITY PERSONS OF THE YEAR 2018) ขึ้น เพื่อประกาศเกียรติคุณและเป็นการยกย่องบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการ ดำเนินชีวิต ทั้งชีวิตส่วนตัว ชีวิตการทำงาน และการอุทิศตนทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในด้านต่างๆ ซึ่งสมควรเป็นแบบอย่างที่ดีและควรค่าต่อการส่งเสริมเพื่อประกาศเชิดชูเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ โดยคุณ คมสันต์ แซ่ลี ได้รับรางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี 2018 ภาคธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์

คมสันต์-โครงการ

ุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2018

คุณคมสันต์ แซ่ลี เกิดเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2534 อายุ 27 ปี เกิดที่จังหวัดลำปาง ประเทศไทย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร ( CEO ) บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด ที่ให้บริการด้านการขนส่งพัสดุภายในประเทศแบบครบวงจร โดยคุณคมสันต์เล็งเห็นว่าปัจจุบันประเทศไทยมีอัตราการเจริญเติบโตของธุรกิจ E-Commerce สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆปี จึงมีความต้องการนำประสบการณ์ที่ผ่านมาสร้างรูปแบบบริการขนส่งภายในประเทศที่ทันสมัย ให้สอดคล้องไปกับวัฒนธรรมและสังคมไทย เพื่อให้คนไทยได้รับบริการขนส่งพัสดุที่ดีและยั่งยืน โดยยึดหลักการบริหารภายใต้นโยบาย “ คิดถึง ส่งถึง ” และบริหารงานภายในองค์กรแบบครอบครัว

คุณคมสันต์มองว่าความสำเร็จที่สูงสุดในชีวิตคือการที่ทำให้ครอบครัวของเขาและทุกคนในองค์กรเติบโตและประสบความสำเร็จไปพร้อมๆกัน ทำให้เขาไม่หยุดที่จะมองหาโอกาสและช่องทางการประสบความสำเร็จในชีวิตอยู่เสมอ ด้วยเหตุนี้เขาจึงให้ความสำคัญต่อวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก เพราะเชื่อว่าการพัฒนาของสังคมและการเจริญเติบโตก้าวหน้าของธุจกิจ ล้วนเกิดจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นสำคัญ ซึ่งธุรกิจขนส่งพัสดุภายในประเทศของเขา ก็ให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อตอบสนองความรวดเร็วในการขนส่งพัสดุ

ในขณะเดียวกันคุณคมสันต์ยังมองว่าการให้โอกาสทางการศึกษาเป็นการสร้างคุณประโยชน์เพื่อสังคมและสาธรณกุศลที่ดีที่สุด เพราะการให้โอกาสคนหนึ่งคนทางการศึกษา เปรียบเสมือนการให้ทางเดินที่ถูกในการดำเนินชีวิต เมื่อบุคคลนั้นประสบความเร็จก็จะมอบโอกาสรูปแบบเดียวกันกับสังคมต่อไป สุดท้ายนี้คุณคมสันต์ได้เน้นย้ำว่าความสำเร็จของเขาในทุกวันนี้เกิดจากการให้โอกาสของสังคมไทย ให้เขาได้เรียนรู้ พยายาม และแบ่งปันอยู่เสมอ เพราะเป้าหมายของเขาคือ การเป็นผู้บริหารที่ได้สร้างความสำเร็จให้กับพนักงานทุกคน เพื่อแบ่งปันความสำเร็จต่อไปให้กับสังคมและประเทศไทยประสบความสำเร็จไปด้วยกัน