ข้อกำหนดและเงื่อนไข

บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด

คำนิยาม

“แฟลช” และ “แฟลช เอ็กซ์เพรส”

หมายถึง บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด ผู้ให้บริการจัดส่งพัสดุ ซึ่งรวมถึงพนักงาน ตัวแทนรับพัสดุและผู้ให้บริการร่วม

“ผู้ส่งพัสดุ”

หมายถึง ผู้เข้ารับบริการส่งพัสดุของบริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด

“สินค้า”

หมายถึง สิ่งของที่ผู้เข้ารับบริการส่งพัสดุบรรจุลงภายในบรรจุภัณฑ์ เพื่อดำเนินการจัดส่งพัสดุ กับบริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด

“บรรจุภัณฑ์”

หมายถึง บรรจุภัณฑ์จะประกอบไปด้วยกล่องกระดาษ ถุงกระสอบ ลังไม้ พาเลทหรือถัง เทปกาว เชือกมัดฟาง พลาสติกแร็ปวัสดุกันกระแทก ยกเว้นสายรัดหรือที่รัดจะไม่นับเป็นบรรจุภัณฑ์

“ใบนำส่งพัสดุ”

หมายถึง ใบตราส่งหรือเอกสารที่ออกให้แก่ผู้ส่งพัสดุกับบริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการรับมอบพัสดุจากผู้ส่งพัสดุ

มาตรฐานการส่งสินค้า

 1. ขอบเขตของสินค้าขนาดน้ำหนักจำนวนและพื้นที่ห่างไกลที่แฟลช เอ็กซ์เพรส สามารถรับได้จะอ้างอิงตามเงื่อนไขบริษัทดังนี้

a. ขนาด:ความกว้าง ความยาว ความสูงแต่ละด้านจะต้องไม่เกิน 150 เซนติเมตร;โดยทั้งสามด้านรวมกันจะต้องไม่เกิน 280 เซนติเมตร (พื้นที่พิเศษตามที่บริษัทกำหนด)

b. น้ำหนัก:น้ำหนักของพัสดุจะต้องไม่เกิน 50 กิโลกรัม (พื้นที่พิเศษตามที่บริษัทกำหนด)

c. หนึ่งบรรจุภัณฑ์ต่อหนึ่งหมายเลขพัสดุ

 2. ข้อกำหนดด้านบรรจุภัณฑ์

 1. สินค้าที่ยังไม่มีการแพ็คบรรจุภัณฑ์ให้เรียบร้อยไม่สามารถส่งได้ (ไม่นับรวมบรรจุภัณฑ์เดิมที่เป็นแพ็คเกจของสินค้านั้นๆ เช่น กล่องกระดาษ กล่องไม้ ถุงกระสอบ )

 2. สินค้าที่มีรูปร่างพิเศษไม่สามารถส่งได้ ( เช่น สินค้าเครื่องจักร ต้องทำการแพ็คบรรจุภัณฑ์ให้เป็นกล่องสีเหลี่ยมก่อนนำจัดส่ง)

 3. สินค้าที่แตกง่าย เช่น กระจก กระเบื้อง สินค้าแต่ละชิ้นต้องห่อบับเบิ้ลกันกระแทกทุกชิ้นและต้องใส่อุปกรณ์กันกระแทกในกล่องทุกด้านให้ครบ 6 ด้าน และ มุมทั้ง 8 มุมต้องมีกันกระแทก

 4. เลือกใช้กล่องบรรจุภัณฑ์ที่แข็งแรง กันกระแทกและมีความทนทาน

 5. วัสดุกันกระแทก(ฟองน้ำ บับเบิ้ล โฟม(รวมกล่องโฟม), เชือกมัดฟาง)จะไม่สามารถใช้เป็นบรรจุภัณฑ์สินค้าภายนอกได้

 6. แนะนำใช้วัสดุกันกระแทก เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้สินค้าในบรรจุภัณฑ์มีการเคลื่อนย้าย หากมีสินค้าหลายชิ้นในกล่องเดียวควรมีช่องว่างระหว่างสินค้าแต่ละชิ้นเพื่อป้องกันสินค้ากระแทกกัน

 7. บรรจุภัณฑ์ที่เป็นกล่องไม้ ความกว้างของไม้แต่ละชิ้นจะต้องมากกว่า 5 เซนติเมตร,ความหนามากกว่า 1.5เซนติเมตรหรือ ความหนาและความกว้างทั้งหมดมากกว่า 3 เซนติเมตร;ทุกด้านจะต้องเชื่อมต่อกัน และระยะห่างของแถบไม้จะต้องไม่เกิน 30 เซนติเมตร

 8. สินค้าที่มีน้ำหนักมากต้องใช้กล่องบรรจุภัณฑ์เดิมของสินค้านั้นๆ หากไม่มีกล่องเดิมต้องใช้บรรจุภัณฑ์พาเลทที่มีความยาวมากกว่า 8 เซนติเมตร หรือ บรรจุภัณฑ์กล่องไม้ที่มีความสูงมากกว่า 8 เซนติเมตร

 9. บรรจุภัณฑ์พาเลท สินค้าต้องไม่เกินออกมาจากพาเลท มิเช่นนั้นสินค้าอาจเกิดความเสียหายระหว่างขนส่ง

 10. หากใช้กล่องบรรจุภัณฑ์ซ้ำอีกครั้ง ต้องทำการลอกใบลาเบล ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่เดิม ออกให้หมด เพื่อไม่สร้างความสับสนให้กับพนักงานขนส่ง

 11. หนึ่งกล่องหนึ่งลาเบล ไม่สามารถนำหลายกล่องมามัดหรือพันเทปกาวเป็นกล่องเดียวกันได้

หมายเหตุ : บรรจุภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสมอาจสร้างความเสียหายให้กับสินค้าอื่นๆ พัสดุของคุณอาถูกปฏิเสธรับการขนส่ง


ตารางดังต่อไปนี้คือ ข้อกำหนดบรรจุภัณฑ์พื้นฐาน หากการแพ็คบรรจุภัณพ์ไม่ได้มาตรฐาน เมื่อเกิดความเสียหายต่อพัสดุหรือทำให้พัสดุอื่นๆเสียหาย/เลอะเปื้อน ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหาย


                 จำพวกสินค้า                  ประเภทสินค้า   ข้อกำหนดขั้นพื้นฐานของบรรจุภัณฑ์
                      ของเหลว

                            เครื่องดื่ม   บับเบิ้ลกันกระแทก + กล่อง + บับเบิ้ลกันกระแทก


                      อาหาร/เคมีภัณฑ์

                บับเบิ้ลกันกระแทก + กล่อง  +   

           สินค้าภายในใช้สก๊อตเทปพันฝาขวด              น้ำมันสำหรับประกอบอาหาร

                         

                         บรรจุภัณฑ์เดิม         (นอกเหนือจากบรรจุภัณฑ์ของสินค้า)

บับเบิ้ลกันกระแทก + กล่อง


                  เครื่องดื่มแอลกอฮอล์           บับเบิ้ลกันกระแทก + กล่อง + กล่องไม้


                    ยารักษาโรคทั่วไป

                           

                           บรรจุภัณฑ์เดิม

บับเบิ้ลกันกระแทก + กล่อง + บับเบิ้ลกันกระแทก


              ครีมบำรุงผิว/เครื่องสำอาง

                         

                            บรรจุภัณฑ์เดิม

บับเบิ้ลกันกระแทก + กล่อง


             ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด                   บับเบิ้ลกันกระแทก + กล่อง
                        ของเหลวอื่นๆ                   บับเบิ้ลกันกระแทก + กล่อง

 

                    ของแข็ง

                         ประเภทผง


                       ถุงสินค้า  + กล่อง

                        สินค้าไม่ใช้ผง

 


                สินค้าแตกหักง่าย

                   สินค้าจำพวกกระจก


          บับเบิ้ลกันกระแทก + กล่อง + กล่องไม้ +

                         ป้ายระวังแตก
                  สินค้าจำพวกกระเบื้อง

             สินค้าจำพวกมีจอแสดงภาพ                 (กรณีที่ไม่ใช่บรรจุภัณฑ์ดั้งเดิม)

                      สินค้าจำพวกหิน

                   สินค้ามูลค่าสูง                       สินค้ามูลค่าสูง

          บับเบิ้ลกันกระแทก + กล่อง + กล่องไม้

                  สินค้าเครื่องจักร

เครื่องจักรและอุปกรณ์

          บับเบิ้ลกันกระแทก + กล่อง + กล่องไม้


               เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน


                            บรรจุภัณฑ์เดิม

บับเบิ้ลกันกระแทก + กล่อง


                   เฟอร์นิเจอร์                      เฟอร์นิเจอร์

           บับเบิ้ลกันกระแทก + กล่อง + กล่องไม้


    สินค้ารูปร่างพิเศษหรือไม่มีแพ็คเกจ


                      สินค้ารูปร่างพิเศษ 

สินค้าไม่มีแพคเกจ


            สินค้ารูปร่างทั่วไป : กล่องหรือกระสอบ

สินค้ารูปร่างพิเศษ : ใช้กระสอบ/บับเบิ้ลกันกระแทกห่อพัน + กล่องไม้


                          ของสด


                           ของสด


  ผลไม้ ของสด : บับเบิ้ลกันกระแทก + กล่องโฟมกล่อง

ประเภทไข่ : แผงไข่ + กล่อง + กล่องไม้

พืช ต้นไม้ : บับเบิ้ลกันกระแทก + กล่องไม้

                           เสื้อผ้า                             เสื้อผ้า                      ถุงสินค้า  + กล่อง


                      วัสดุก่อสร้าง


                        วัสดุก่อสร้าง

              ใช้โฟมหรือบับเบิ้ลกันกระแทกห่อพัน                       ไม่ให้สินค้าเปลือยออกมา

บับเบิ้ลกันกระแทก  + กล่อง

                    ประเภทกระดาษ                       ประเภทกระดาษ                                   กล่อง
                       สินค้าโลหะ                           สินค้าโลหะ                       บรรจุภัณฑ์เดิม + กล่อง


                        บรรจุภัณฑ์


                      บรรจุภัณฑ์


                                  กระสอบ

กล่องทรงกระบอก

กล่อง


                                  อื่นๆ

 

                               อื่นๆ


                              กล่องกระดาษ

ถุงกระสอบ


วิธีการและข้อแนะนำสำหรับการแพ็คสินค้าขนาดเล็ก  Flash อาจปฏิเสธรับพัสดุของท่าน หากสินค้าแพ็คไม่ถูกต้อง 


วิธีการและข้อแนะนำสำหรับการแพ็คสินค้าขนาดใหญ่

ข้อควรระวังสำหรับการแพ็คสินค้าขนาดใหญ่ น้ำหนักเยอะหรือรูปร่างพิเศษ  สินค้าจำพวกนี้ไม่สามารถวางทับซ้อนกันได้และไม่สามาถส่งคัดแยกโดยสายพานได้ Flash อาจปฏิเสธรับพัสดุของท่าน หากสินค้าแพ็คไม่ถูกต้องหรือไม่ได้มาตรฐาน


สินค้าที่มีรูปร่างพิเศษ                                                     ยางรถ


สินค้าที่เป็นกระจก                                                          สินค้าที่มีลักษณะเป็นทรงกระบอก


สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่                                      กระเป๋าเดินทาง อุปกรณ์กีฬา เครื่องดนตรี


สินค้าลักษณะท่อ หลอด ม้วนขนาดยาว                          พรมและผ้าม้วน


ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ส่งที่ต้องการส่งผลไม้สด

1. คุณสมบัติของสินค้า : การส่งสินค้าประเภทผลไม้แต่ละประเภทในระบบขนส่ง ควรเลือกผลไม้ที่มีอายุก่อนถึงระยะสุกเต็มที่ เนื่องจากภายในกล่องบรรจุภัณฑ์อาจมีการคายความร้อนจากตัวสินค้า เป็นเหตุให้การส่งผลไม้สุกเกิดการเน่าเสียได้ง่ายยิ่งขึ้น

2. เงื่อนไขการบรรจุสินค้า :สินค้าประเภทผลไม้ควรเลือกกล่องที่มีคุณลักษณะแข็งแรง มีโครงสร้างของกล่องกระดาษที่เหมาะสมกับผลไม้แต่ละประเภท เนื่องจากความเสียหายของผลไม้สามารถเกิดขึ้นได้ง่ายและต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ สำหรับการนำผลไม้บรรจุลงกล่องนั้น ไม่ควรวางเรียงซ้อนกันในปริมาณมาก เพราะจะทำให้เกิดการกดทับ เนื่องจากผลไม้หลายชนิดมักมีผิวที่บอบบาง หากเกิดการสั่นสะเทือนขณะเคลื่อนย้าย ระหว่างขนส่งอาจทำให้ผลไม้เกิดริ้วรอยจากการเสียดสี จนทำให้ผิวผลไม้ช้ำหรือเปลี่ยนสีได้ ด้วยสาเหตุดังกล่าวนี้ อาจทำให้ผลไม้ชนิดต่าง ๆ เน่าเสีย หรือมีอายุการเก็บรักษาสั้นกว่าปกติ สำหรับผลไม้ที่เป็นผลเดี่ยว ขนาดกลาง โดยเฉพาะผลไม้ที่ผิวบอบบาง หรือผลไม้ที่มีราคาสูง และมีความเสี่ยงต่อการเสียหายได้ง่าย ควรใช้บรรจุภัณฑ์ชั้นในเพิ่มเติม เพื่อห่อหุ้มผลไม้แบบชิ้นต่อชิ้น จะสามารถป้องกันความเสียหายของผลไม้ได้ดียิ่งขึ้น เช่น การใช้ตาข่ายโฟมห่อผลไม้ป้องกันการกระแทก การนำถุงพลาสติกมาขึ้นรูปเป็นถุง (Net Bag) หรือการใช้ถาดโฟมเพื่อป้องกันการกระแทกของผลไม้ภายในกล่องพัสดุ เป็นต้น


ข้อกำหนดการจัดส่งผลไม้สด

       

*บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาชดเชยค่าเสียหาย หากพัสดุของท่านไม่ตรงตามข้อกำหนดของบริษัท

3. ข้อกำหนดของน้ำหนักและขนาด : การบรรจุสินค้าประเภทผลไม้ลงกล่อง ควรจะพิจารณาจากประเภทผลไม้ตาม "ข้อกำหนดการจัดส่งผลไม้สด" ควรบรรจุผลไม้ให้เต็มพอดี ไม่แน่นเกินไปหรือน้อยเกินไป เพื่อลดความเสียหายที่เกิดจากการกดทับกันของผลไม้ภายในกล่อง ในกรณีที่บรรจุผลไม้มาในปริมาณที่มากเกินไปหรือน้ำหนักต่อกล่องเกินกว่าข้อกำหนด รวมทั้งมีการจัดวางไม่เหมาะสม เช่น มีการเรียงซ้อนทับกันหลายชั้น ทำให้สินค้าที่อยู่ด้านล่างกล่องได้รับความเสียหาย ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯขอแนะนำให้ผู้ส่งคำนึงถึงน้ำหนักและการบรรจุหีบห่อที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้ผลไม้ไม่บอบช้ำ ไม่เกิดการเน่าเสียในระหว่างการขนส่ง และสินค้าของท่านจะถึงที่หมายในสภาพสมบูรณ์

**หมายเหตุ : ข้อกำหนดการจัดส่งผลไม้สด "จะรองรับสำหรับผลไม้สด ไม่รวมผลิตภัณฑ์ประเภทผลไม้แปรรูป" เช่น มะยงชิดลอยแก้ว วุ้นมะพร้าว เป็นต้น

 3. สินค้าต้องห้าม

สินค้าต้องห้ามคือ สินค้าที่ไม่สามารถจัดส่งได้ หากพบสินค้าดังกล่าว จะดำเนินการตามขั้นตอนของบริษัทหรือกฎหมายต่อไป แฟลช เอ็กซ์เพรสจะไม่รับผิดชอบหากสินค้าเสียหายหรือสูญหายดังต่อไปนี้ :

3.1 สินค้าที่ แฟลช เอ็กซ์เพรสเห็นว่าไม่สมควรในการจัดส่งหรือพัสดุที่ไม่ได้มาตรฐานตามที่บริษัทกำหนด

3.2 อาวุธทุกชนิด เช่น ปืน กระสุน ระเบิด วัตถุมีคมที่ปราศจากสิ่งหุ้มห่อ ยุทธภัณฑ์ เป็นต้น

3.3 สื่อสิ่งพิมพ์ที่ผิดกฎหมาย ลามกอนาจารหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของชาติและสังคม เช่น สื่อโฆษณาชวนเชื่อต่างๆ และหมายความรวมถึงวัตถุลามกอนาจาร เป็นต้น

3.4 วัตถุไวไฟและวัตถุระเบิดทุกชนิด เช่น วัสดุติดไฟ ดินปืน ประทัด ของเหลวไวไฟ แก็ส ของแข็ง น้ำมันเครื่อง น้ำมันแลคเกอร์ แบตเตอรี่ ไฟแช็ก ถังแก็ส ฟอสฟอรัส กำมะถัน ไม้ขีดไฟ กระป๋องฉีดพ้นหรือกระป๋องสเปรย์ เป็นต้น

3.5 สารชีวเคมีเช่นกรดซัลฟูริก กรดไฮโดรคลอริก กรดไนตริก ตัวทำละลายอินทรีย์ สารกำจัดศัตรูพืช ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ สารเคมีอันตราย เป็นต้น

3.6 ภาชนะที่บรรจุส่วนประกอบของสารกัมมันตรังสี เช่นยูเรเนียมโคบอลต์ เรเดียม พลูโทเนียม เป็นต้น

3.7 สารเคมีที่มีพิษสูงเช่น แทลเลียม ไซยาไนด์ สารหนู เป็นต้น

3.8 ยาเสพติดหรือสิ่งเสพติดที่ผิดกฎหมายทุกชนิด ตามพระราชบัญญัติสารเสพติดให้โทษ เช่น ฝิ่น (รวมถึงต้นฝิ่น ดอกฝิ่นและใบฝิ่น) มอร์ฟีน โคเคน เฮโรอีน ยาบ้า ยาอี สารอีเฟดรีน สารแอมเฟตามีน เป็นต้น

สำหรับสารเสพติดบางประเภทที่มีเงื่อนไขตามกฎหมายในการห้ามรับส่ง และสามารถจัดส่งได้ สามารถตรวจสอบได้จากตารางข้อมูลด้านล่าง

     

3.9 ผลิตภัณฑ์ชีวเคมีประเภทต่างๆและวัตถุที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดและติดเชื้อ เช่น สารแอนแทรกซ์ เชื้อโรคอันตราย รวมถึงของเสียทางการแพทย์ เป็นต้น

3.10 สัตว์ สิ่งมีชีวิต ร่างกายมนุษย์ เช่นเนื้อเยื่อ อวัยวะมนุษย์ เป็นต้น

3.11 สินค้าที่ผิดกฎหมายและไม่เป็นไปตามข้อบังคับทางกฎหมายของประเทศเช่น เอกสารลับทางราชการ สินค้าลักลอบนำเข้าจากต่างประเทศ เช่น สินค้าผิดกฎหมาย ลักลอบหนีภาษี หลีกเลี่ยงภาษี สำแดงเท็จ รวมถึงสินค้าต้องห้ามและต้องจำกัด

3.12 เอกสารทั้งหมด รวมทั้งเอกสารทั่วไปและเอกสารต่าง ๆ ที่ทางราชการออกให้ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง สูติบัตร เอกสารสัญญา พินัยกรรม และฉโนดที่ดิน เป็นต้น

3.13 เอกสารที่เกี่ยวกับสถาบันการเงิน เช่น เงินตราทุกสกุล(เงินสด) เช็ค บัตรเครดิต บัตรเดบิตและใบจำนำ สลากกินแบ่งรัฐบาล สลากออมสิน เป็นต้น

3.14 สินค้าที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ สิ่งของที่มีมูลค่าทางจิตใจ หรือสินค้าที่ไม่สามารถทดแทนได้ เช่น ไข่มุก อัญมณี วัสดุโลหะล้ำค่า เครื่องสังฆภัณฑ์ พระพุทธรูป งานศิลปะ ภาพวาดและโบราณวัตถุ ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ วัตถุมงคล-พระเครื่อง เครื่องประดับเงิน เป็นต้น รวมถึงสิ่งของปลอมแปลงหรือลอกเลียนแบบโดยละเมิดลิขสิทธิ์

3.15 อุปกรณ์การเรียนทางการแพทย์ รวมถึงตัวอย่างสัตว์และพืช เช่น ตัวอย่างวิจัย ตัวอย่างเลือด ตัวอย่างปัสสาวะ สารคัดหลั่งต่างๆ เป็นต้น

3.16 จดหมาย และไปรษณียบัตร ทุกชนิด

 4. สินค้าที่ถูกจำกัด

สินค้าที่ถูกจำกัดคือ สินค้าเปราะบาง สินค้าเน่าเสียง่ายและปนเปื้อนง่าย กรณีสินค้าอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมลูกค้าสามารถทำการส่งได้ แต่หากสินค้านั้นเสียหาย หมดอายุ หรือเน่าเปื่อย แฟลช เอ็กซ์เพรสจะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น แต่ในกรณีสินค้าสูญหายนั้นสามารถดำเนินการชดเชยได้ ถ้าซื้อประกันคุ้มครองพัสดุ หากเสียหายชดเชยสูงสุดไม่เกิน 5000


4.1 สินค้าที่ทำจากวัสดุเปราะบาง เช่น กระจก ขวดแก้ว จาน โคมไฟติดผนัง เครื่องเคลือบดินเผา หรือเซรามิก ชุดไฟรถหน้า-ท้าย หลอดไฟ สินค้าที่มีส่วนประกอบจากพลาสติก หรือสินค้าที่มีรูปทรงเฉพาะรูปทรงพิเศษ เป็นต้น

4.2 สินค้าประเภทเปราะบาง เช่น โทรทัศน์ เครื่องครัว เครื่องฉาย โคมไฟ โทรศัพท์มือถือ  คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก นาฬิกาแขวน เป็นต้น

4.3 สินค้าประเภทเครื่องดนตรี เช่นกีตาร์ กล่อง อิเล็กโทน เป็นต้น

4.4 สินค้าประเภทอาหารทุกชนิด ขนม อาหารแห้ง อาหารปรุงสุก หรืออาหารที่มีอายุการเก็บน้อยกว่า 5 วันรวมถึงอาหารที่ไม่สามารถระบุวันหมดอายุได้ จำเป็นต้องบรรจุสินค้าเหล่านี้ในบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม

4.5 สินค้าประเภทของเหลวทุกชนิดเช่น เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่มีของเหลวเป็นส่วนประกอบ เป็นต้น

4.6 ผักสดต่างๆ ผลไม้ต่างๆ

 5. สินค้าที่ไม่สามารถชดเชยได้

สินค้าที่ไม่สามารถชดเชยได้ คือ สินค้าที่สามารถจัดส่งได้แต่ แฟลช เอ็กซ์เพรสไม่รับผิดชอบหากสินค้าดังต่อไปนี้ เกิดเสียหายหรือสูญหาย :

5.1 พืช ดอกไม้ ต้นไม้ เป็นต้น

5.2 ประเภทใบเสร็จต่างๆ บิลค่าสินค้า ใบเสร็จค่าสินค้าและบริการต่างๆ คูปองส่วนลด ตั๋วคอนเสิร์ต บัตรงานกิจกรรมต่างๆ

5.3 สินค้าประเภทที่มีการใช้แล้ว (สินค้ามือสอง)

5.4 สินค้าประเภทอาหารสด หรืออาหารประเภทเน่าเสียง่าย เช่น เนื้อสด อาหารสด เป็นต้น

 6. มาตรฐานการเข้ารับงาน

6.1 นอกจากสินค้าต้องห้ามหรือสินค้าจำกัดการส่งตามที่กล่าวมาข้างต้นแล้วนั้นบริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส สามารถปฎิเสธรับส่งสินค้าหรือหยุดการนำจ่ายสินค้าต่างๆ ได้ดังนี้ :

a. พัสดุที่ไม่ระบุข้อมูลของผู้ส่งหรือผู้รับ

b. รายการที่ทางบริษัทพิจารณาเห็นว่าไม่เหมาะแก่การจัดส่งหรือมีการใช้บรรจุภัณฑ์หีบห่อที่ไม่เหมาะสม และลูกค้าไม่ประสงค์ที่จะแก้ไข

c. ตัวสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์พิเศษที่ทางบริษัทพิจารณาแล้วว่าอาจเป็นอันตรายต่อการขนส่งหรือ อาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของพนักงานขนส่ง

d. พัสดุที่ทางบริษัทพิจารณาจากมูลค่าหรือในทางการดำเนินงานแล้วไม่สามารถขนส่งได้

6.2 เพื่อให้สามารถจัดส่งสินค้าได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัยลูกค้าควรปฎิบัติตามข้อบังคับดังนี้:

a. แจ้งมูลค่าชื่อและลักษณะของสินค้าตามความจริง และเขียนหรือพริ้นท์ชื่อที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ของผู้รับ ผู้ส่งให้ถูกต้องชัดเจน กรณีลูกค้าปกปิดข้อมูล หรือแจ้งข้อมูลเป็นเท็จ หรือแฟลช เอ็กซ์เพรสพบว่าสินค้าที่จัดส่งไม่ตรงตามที่แจ้งไว้ ทำให้เกิดความล่าช้าในการจัดส่ง หรือสินค้าเสียหาย สูญหาย หรือความเดือดร้อนอื่นใดที่แฟลช เอ็กซ์เพรสอาจได้รับ ความเสียหาย หรือสูญหายที่เกิดนั้น ผู้ส่งจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น กรณีบริษัทถูกศุลกากรหรือหน่วยงานอื่นของรัฐเข้าตรวจสอบและเรียกร้องให้บริษัทเสียค่าปรับ หรือเกิดความเสียหายอื่นใดต่อบริษัทอันเนื่องมาจากการปกปิดข้อมูลหรือแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จนั้น แฟลช เอ็กซ์เพรสขอสงวนสิทธิในการเรียกร้องค่าปรับหรือค่าเสียหายอื่นใด (ถ้ามี) กับผู้ส่งเต็มจำนวน

b. ตามลักษณะสินค้าที่ส่ง(โดยเฉพาะสินค้าที่เสี่ยงต่อการเสียหายได้ง่าย)ผู้ส่งควรมีการป้องกันให้กับสินค้าอย่างเหมาะสมเพื่อรับประกันความปลอดภัยในการขนส่ง

c. ผู้ส่งสินค้าต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของการสินค้าต้องห้าม และให้ความร่วมมือกับแฟลช เอ็กซ์เพรสในการตรวจสอบสินค้า หากพบว่าเป็นสินค้าต้องห้ามหรือสินค้าจำกัดการส่ง รวมไปถึงสินค้าลักลอบหนีภาษี หลีกเลี่ยงภาษี สำแดงเท็จ รวมถึงสินค้าต้องห้ามและต้องกำกัด ทางบริษัทมีสิทธิ์ระงับการขนส่งชั่วคราวเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของแฟลช เอ็กซ์เพรส หรือกฎหมายต่อไป สำหรับสินค้าดังกล่าวแฟลช เอ็กซ์เพรสขอสงวนสิทธิในการส่งมอบให้กับหน่วนงานที่เกี่ยวข้องและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ส่งพัสดุที่แจ้งรับความคุ้มครอง

ระยะเวลาในการยื่นเคลม หากลูกค้าต้องการเคลมพัสดุเสียหาย ขาดหายหลังเซ็นรับพัสดุแล้ว ลูกค้าจะต้องยื่นเคลมภายใน 7 วันหลังเซ็นรับพัสดุชิ้นนั้น เช่น เซ็นรับพัสดุ วันที่ 1 เวลา 17:00 ลูกค้าต้องยื่นเคลมภายในวันที่ 8 เวลา 17:00

หมายเหตุ: สำหรับพัสดุที่เสียหายบางส่วน บริษัทจะชดเชยตามใบเสร็จตามจริง หากพัสดุที่เสียหายเป็นสินค้าต้องห้าม สินค้าจำกัดการส่ง บริษัทจะไม่ชดเชยค่าเสียหาย

ช่องทางการเคลม

หากพัสดุเสียหายหรือสูญหาย สามารถส่งเอกสารเคลมผ่านช่องทาง ดังนี้

1. ยื่นเคลมผ่าน APP

2. ยื่นเคลมผ่านลิ้งก์:https://user-ui.flashexpress.com/#/login

กรณีสินค้าเสียหาย ผู้แจ้งเคลมจะต้องเก็บสินค้าไว้จนกว่ากระบวนการพิจารณาเคลมจะเสร็จสิ้น หากได้รับอนุมัติการเคลมเรียบร้อย แฟลช เอ็กซ์เพรสมีสิทธิในการเรียกคืนพัสดุจากลูกค้าทุกกรณี

ความรับผิดชอบของแฟลช เอ็กซ์เพรส

1. สำหรับสินค้าที่ไม่ได้ซื้อความคุ้มครองไว้ ความรับผิดชอบของแฟลช เอ็กซ์เพรสในการจัดส่งพัสดุนั้นจะจำกัดเพียงกรณีเกิดความเสียหายและสูญหายโดยตรง ซึ่งมีมูลค่าชดเชยสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาทต่อ 1 ใบนำส่งพัสดุ การคุ้มครองข้างต้นจะไม่ครอบคลุมในส่วนของค่าบริการจัดส่ง

2. สำหรับสินค้าที่ได้ซื้อความคุ้มครองพัสดุไว้ หากเกิดกรณีความเสียหายและสูญหายโดยตรง แฟลชจะทำการชดเชยความเสียหายตามมูลค่าจริงของสินค้า โดยจะชดเชยสูงสุดไม่เกินมูลค่าสินค้าที่ได้ตกลงไว้กับทางบริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส การคุ้มครองข้างต้นจะไม่ครอบคลุมในส่วนของค่าบริการจัดส่ง (กรณีสินค้าอยู่ในกลุ่ม สินค้าที่จำกัด หากเสียหาย ชดเชยสูงสุดไม่เกิน 5000 )

มูลค่าสินค้า (บาท)ค่าคุ้มครองพัสดุ (บาท)
≤ 2,0005.-
2,001 - 3,0006.-
3,001 - 4,0007.-
4,001 - 5,0008.-
5,001 - 10,00020.-
10,001 - 20,00030.-
20,001 - 30,00050.-
30,001 ~ 50,00080.-

ประกันภัยในแคมเปญนี้ ดำเนินการโดย บริษัท เจมาร์ท อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ ใบอนุญาตเลขที่ ว00013/2556 รับประกันโดย บมจ.เจพี

ประกันภัย โดยเงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด

3. แฟลช เอ็กซ์เพรสจะไม่รับผิดชอบภายใต้สถานการณ์ดังต่อไปนี้

a. การสูญหายหรือความเสียหายต่อพัสดุที่บรรจุสินค้าต้องห้ามและสินค้าต้องห้ามและสินค้าที่ไม่สามารถชดเชยได้ ; การเสียหายต่อพัสดุที่บรรจุสินค้าที่จำกัด

b. สินค้าที่ถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานรัฐแล้วมีการเสียหาย เช่นเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพัสดุว่าเป็นสินค้าผิดกฎหมายหรือเปล่า

c. แฟลช เอ็กซ์เพรสไม่ต้องรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือความเสียหายอันเกิดจากสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของแฟลช เอ็กซ์เพรส ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหายทางไฟฟ้าหรือสนามแม่เหล็ก หรือการลบออกซึ่งรูปภาพ ข้อมูล หรือบันทึกต่างๆ ในรูปของอิเล็กทรอนิกส์หรือภาพถ่าย ความชำรุดบกพร่องหรือคุณลักษณะใดๆ ที่เกี่ยวกับสภาพของสินค้า แม้ว่าแฟลชได้ทราบแล้ว การกระทำหรือละเว้นกระทำการโดยบุคคลที่แฟลชไม่ได้ว่าจ้างหรือทำสัญญาจ้าง - ตัวอย่างเช่น ผู้ส่งของ ผู้รับของ บุคคลภายนอก ลูกค้า หรือเจ้าที่ของรัฐอื่นๆ (“เหตุสุดวิสัย” ตัวอย่างเช่น แผ่นดินไหว พายุไซโคลน พายุ อุทกภัย หมอก สงคราม เครื่องบินตก การห้ามส่งสินค้า การจลาจล การก่อความไม่สงบ หรือการกระทำทางอุตสาหกรรม )

d. การสูญหายหรือความเสียหายทางอ้อมหรือที่เป็นผลจากการกระทำอื่น เช่น การสูญหายหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากลูกค้าให้ผู้อื่นเซ็นรับแทน (เพื่อน ยาม แม่บ้าน เป็นต้น)

e. ชดเชยค่าสินค้า สามารถยื่นชดเชย 1 ครั้ง/1 เลขพัสดุเท่านั้น หากบริษัทชดเชยค่าเสียหายสินค้านั้นแล้วจะไม่สามารถยื่นเคลมได้อีก

f. เวลาการยื่นเคลมไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันที่ผู้รับพัสดุได้รับพัสดุ

ค่าบริการต่างๆ

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าบริการขนส่งพัสดุ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางเฟสบุ๊กแฟนเพจ Flash Express เว็บไซต์ https://www.flashexpress.co.th

เงื่อนไขพัสดุที่ถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานของรัฐ

1. ทุกการส่งพัสดุผู้ส่งสินค้าต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึง ข้อบังคับที่กรมศุลกากรได้กำหนดไว้

2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดและตรวจสอบพัสดุ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ หากพัสดุเข้าข่ายเป็นวัตถุอันตราย หรือผิดกฎหมาย ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการจัดส่งพัสดุ

3. ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ศุลกากรต้องการเปิดและตรวจสอบพัสดุ ทางเราจำเป็นต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่ การเปิดพัสดุเพื่อตรวจสอบนั้นจะดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่รัฐเท่านั้น

4. ตามหัวข้อ 3 กรณีที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่รัฐ หรือเจ้าหน้าที่ศุลกากรได้ทำการเปิดตรวจพัสดุของลูกค้า ทางเราขอสงวนสิทธิ์ตามหัวข้อดังนี้

a. บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ หากพัสดุเกิดความเสียหายในระหว่างการตรวจสอบ

b. พัสดุที่ถูกเปิดตรวจจะไม่ได้รับความคุ้มครองตามประกันค่าคุ้มครองพัสดุ

c. พัสดุที่ถูกเปิดตรวจและโดนยึดโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่รัฐ หรือเจ้าหน้าที่ศุลกากร ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ติดต่อรับพัสดุกับเจ้าหน้าที่และสำแดงเอกสารหรือข้อมูลยืนยันถึงที่มาที่ไปของพัสดุแก่เจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ทั้งนี้ ทางเราจะทำการส่งข้อความ SMS หรือโทรศัพท์หาลูกค้า และแสดงสถานะของพัสดุว่าพัสดุของลูกค้าได้ถูกยึดโดยกรมศุลกากรเพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบ ตามที่เราเห็นว่าเหมาะสม

กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้อยู่ภายใต้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากบริการฯ หรือความขัดแย้งระหว่างผู้ใช้และแฟลช เอ็กซ์เพรสที่เกี่ยวกับบริการ จะอยู่ภายใต้บังคับของศาลไทย

การแก้ไขเปลี่ยนแปลง

แฟลช เอ็กซ์เพรสอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ได้เป็นครั้งคราวด้วยเหตุผลหลากหลายประการ ซึ่งรวมถึงเพื่อปรับปรุงแนวทางปฏิบัติของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงบริการของแฟลช เอ็กซ์เพรสและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยการใช้บริการถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการฉบับนี้แล้ว

กฎหมายที่บังคับใช้

1. ให้เงื่อนไขการซื้อความคุ้มครองฯ ฉบับนี้ อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายของราชอาณาจักรไทย ผู้ส่งพัสดุ และ แฟลช เอ็กซ์เพรส ยอมรับเขตอำนาจศาลแห่งราชอาณาจักรไทย

2. หากจะต้องตีความข้อใดในเงื่อนไขการซื้อความคุ้มครองฯ ฉบับนี้ หรือเกิดข้อพิพาท ข้อโต้แย้งใด ๆ ให้ถือคำวินิจฉัยของ แฟลช เอ็กซ์เพรส เป็นที่สุดเอกสารสำหรับการแจ้งรับประกันและชดเชยความเสียหายกรณีสินค้าสูญหาย