Flash Express รับสมัครงาน
หน้าแรก>Flash Express รับสมัครงาน>  ยินดีต้อนรับเข้าสมัครพนักงานขาย

ยินดีต้อนรับเข้าสมัครพนักงานขาย

พนักงานขาย คุณจะได้รับโอกาสในการแสดงความสามารถของคุณ มาเป็นส่วนหนึ่งกับแฟลช เอ็กซ์ เพรส กันเถอะ

สถานที่ทำงาน

กรุงเทพและทั่วไทย

ลักษณะงาน

 • ติดต่อลูกค้า หาลูกค้าจากช่องทางต่างๆ
 • แนะนำธุรกิจของบริษัทให้แก่ลูกค้า เพื่อนำเสนอการขาย
 • ทำการเจรจา ติดต่อเพื่อให้เกิดการซื้อขายการบริการของบริษัท
 • ติดตามลูกค้าและประสานงาน เพื่อจบการขายให้ได้รวดเร็วที่สุด
 • ให้คำแนะนำและปรึกษาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท
 • หาลูกค้าใหม่ๆ เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับบริษัท
 • ปฏิบัติงานตามที่ได้รอบมอบหมาย
 • ปรับตัวให้เข้ากับการเดินทางธุรกิจระดับประเทศ

รายได้เพิ่มเติม

 • Fleet Card เติมน้ำมัน 5,000 บาท
 • Commission
 • โทรศัพท์พร้อมซิมการ์ด

คุณสมบัติ

 • ชาย-หญิง ไม่จำกัด อายุ25ปี-35ปีบริบูรณ์ สัญชาติไทย
 • สาชาการตลาด สาชาการจัดการโลจิสติกส์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสายงานอย่างน้อย 1ถึง 2 ปี และมีความรู้พื้นฐานในด้านการขาย
 • มีประสบการณ์ด้านการขายผ่านทางโทรศัพท์ หรือการสนับสนุนการขาย
 • มีทักษะการสื่อสารและการนำเสนอ ด้านภาษาไทย และภาษาอังกฤษที่ดีเยี่ยม
 • ทักษะภาษาอังกฤษด้านการเขียนและการพูดดีเยี่ยม
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS.Officer ได้
 • มีรถยนต์ส่วนตัว
 • จะพิจารณาเป็นพิเศษสำหรับผู้สมัครที่มีประสบการณ์ ในขณะเดียวกันยินดีต้อนรับบัณทิตจบใหม่
Apply Now
Send resume to recruit@flashexpress.com or call No. 061-419-7929 / 064-586-7680