หน้าแรก> ตรวจเช็ครหัสไปรษณีย์ทั้ง 77 จังหวัดของประเทศไทย> ค้นหารหัสไปรษณีย์จังหวัดบุรีรัมย์

ใช้เครื่องมือตรวจเช็ครหัสไปรษณีย์ Flash Express ของเราช่วยคุณการค้นหา หรือตรวจสอบรหัสไปรษณีย์บุรีรัมย์ ช่วยอำนวยความสะดวกการส่งพัสดุ หรือการส่งเอกสารของคุณ

จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุ
บุรีรัมย์ กระสัง 31160
บุรีรัมย์ คูเมือง 31190
บุรีรัมย์ แคนดง 31150
บุรีรัมย์ เฉลิมพระเกียรติ 31110
บุรีรัมย์ เฉลิมพระเกียรติ 31170 ใช้ในเขตพื้นที่ ต.ถาวร, ต.ยายแย้มวัฒนา
บุรีรัมย์ ชำนิ 31110
บุรีรัมย์ นางรอง 31110
บุรีรัมย์ นาโพธิ์ 31230
บุรีรัมย์ โนนดินแดง 31260
บุรีรัมย์ โนนสุวรรณ 31110
บุรีรัมย์ บ้านกรวด 31180
บุรีรัมย์ บ้านด่าน 31000
บุรีรัมย์ บ้านใหม่ไชยพจน์ 31120
บุรีรัมย์ ประโคนชัย 31140
บุรีรัมย์ ปะคำ 31220
บุรีรัมย์ พลับพลาชัย 31250
บุรีรัมย์ พุทไธสง 31120
บุรีรัมย์ เมือง 31000
บุรีรัมย์ ละหานทราย 31170 ใช้ในเขตพื้นที่ ต.ถาวร, ต.ยายแย้มวัฒนา
บุรีรัมย์ ลำปลายมาศ 31130
บุรีรัมย์ สตึก 31150
บุรีรัมย์ หนองกี่ 31210
บุรีรัมย์ หนองหงส์ 31240
บุรีรัมย์ ห้วยราช 31000

เลขไปรษณีย์ที่ถูกค้นหาบ่อยๆ