ใช้เครื่องมือตรวจเช็ครหัสไปรษณีย์ Flash Express ของเราช่วยคุณการค้นหา หรือตรวจสอบรหัสไปรษณีย์ชัยภูมิ ช่วยอำนวยความสะดวกการส่งพัสดุ หรือการส่งเอกสารของคุณ

จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุ
ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ 36000 ใช้ในเขตพื้นที่ ต.ซับสีทอง
ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ 36120
ชัยภูมิ แก้งคร้อ 36150
ชัยภูมิ คอนสวรรค์ 36140
ชัยภูมิ คอนสาร 36180
ชัยภูมิ จัตุรัส 36130
ชัยภูมิ จัตุรัส 36220 ใช้ในเขตพื้นที่ ต.หนองบัวโคก
ชัยภูมิ ซับใหญ่ 36130
ชัยภูมิ เทพสถิต 36230
ชัยภูมิ เนินสง่า 36130
ชัยภูมิ บ้านเขว้า 36170
ชัยภูมิ บ้านแท่น 36190
ชัยภูมิ บำเหน็จณรงค์ 36160
ชัยภูมิ บำเหน็จณรงค์ 36220 ใช้ในเขตพื้นที่ ต.บ้านตาล, ต.หัวทะเล
ชัยภูมิ ภักดีชุมพล 36260
ชัยภูมิ ภูเขียว 36110
ชัยภูมิ เมือง 36000
ชัยภูมิ เมือง 36240 ใช้ในเขตพื้นที่ ต.บ้านค่าย, ต.หนองไผ่, ต.โนนสำราญ
ชัยภูมิ หนองบัวแดง 36210
ชัยภูมิ หนองบัวระเหว 36250

เลขไปรษณีย์ที่ถูกค้นหาบ่อยๆ