ใช้เครื่องมือตรวจเช็ครหัสไปรษณีย์ Flash Express ของเราช่วยคุณการค้นหา หรือตรวจสอบรหัสไปรษณีย์กระบี่ ช่วยอำนวยความสะดวกการส่งพัสดุ หรือการส่งเอกสารของคุณ

จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุ
กระบี่ เกาะลันตา 81120 ใช้ในเขตพื้นที่ ต.เกาะกลาง, ต.คลองยาง
กระบี่ เกาะลันตา 81150
กระบี่ เขาพนม 80240 ใช้ในเขตพื้นที่ ต.สินปุน, ต.โคกหาร
กระบี่ เขาพนม 81140
กระบี่ คลองท่อม 81120
กระบี่ คลองท่อม 81170 ใช้ในเขตพื้นที่ ต.ทรายขาว, ต.คลองพน
กระบี่ ปลายพระยา 81160
กระบี่ เมือง 81000
กระบี่ ลำทับ 81120
กระบี่ เหนือคลอง 81130
กระบี่ อ่าวลึก 81110

เลขไปรษณีย์ที่ถูกค้นหาบ่อยๆ