หน้าแรก> ตรวจเช็ครหัสไปรษณีย์ทั้ง 77 จังหวัดของประเทศไทย> ค้นหารหัสไปรษณีย์จังหวัดเชียงใหม่

ใช้เครื่องมือตรวจเช็ครหัสไปรษณีย์ Flash Express ของเราช่วยคุณการค้นหา หรือตรวจสอบรหัสไปรษณีย์เชียงใหม่ ช่วยอำนวยความสะดวกการส่งพัสดุ หรือการส่งเอกสารของคุณ

จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุ
เชียงใหม่ จอมทอง 50160 ปณ.จอมทอง
เชียงใหม่ จอมทอง 50240 ปณ.ฮอด
เชียงใหม่ เชียงดาว 50170 ปณ.เชียงดาว
เชียงใหม่ ไชยปราการ 50320 ปณ.ไชยปราการ
เชียงใหม่ ดอยเต่า 50260 ปณ.ดอยเต่า
เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด 50220 ปณ.ดอยสะเก็ด
เชียงใหม่ ดอยหล่อ 50160 ปณ.จอมทอง
เชียงใหม่ ฝาง 50110 ปณ.ฝาง
เชียงใหม่ ฝาง 50320 ปณ.ไชยปราการ
เชียงใหม่ พร้าว 50190 ปณ.พร้าว
เชียงใหม่ เมือง 50000 ปณ.เชียงใหม่
เชียงใหม่ เมือง 50100 ที่ทำการนำจ่าย ชม.2
เชียงใหม่ เมือง 50200 ที่ทำการนำจ่าย ชม.3
เชียงใหม่ เมือง 50300 ที่ทำการนำจ่าย ชม.4
เชียงใหม่ แม่แจ่ม 50270 ปณ.แม่แจ่ม
เชียงใหม่ แม่แจ่ม 58130 ปณ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
เชียงใหม่ แม่แตง 50150 ปณ.แม่แตง
เชียงใหม่ แม่แตง 50330 ปณ.สันป่ายาง
เชียงใหม่ แม่ริม 50180 ปณ.แม่ริม
เชียงใหม่ แม่ริม 50330 ปณ.สันป่ายาง
เชียงใหม่ แม่วาง 50360 ปณ.แม่วาง
เชียงใหม่ แม่ออน 50130 ปณ.สันกำแพง
เชียงใหม่ แม่อาย 50280 ปณ.แม่อาย
เชียงใหม่ เวียงแหง 50350 ปณ.เวียงแหง
เชียงใหม่ สะเมิง 50250 ปณ.สะเมิง
เชียงใหม่ สันกำแพง 50130 ปณ.สันกำแพง
เชียงใหม่ สันทราย 50210 ปณ.สันทราย
เชียงใหม่ สันทราย 50290 ปณ.แม่โจ้
เชียงใหม่ สันป่าตอง 50120 ปณ.สันป่าตอง
เชียงใหม่ สารภี 50140 ปณ.สารภี
เชียงใหม่ หางดง 50230 ปณ.หางดง
เชียงใหม่ หางดง 50340 ปณ.หนองตอง
เชียงใหม่ อมก๋อย 50310 ปณ.อมก๋อย
เชียงใหม่ ฮอด 50240 ปณ.ฮอด

เลขไปรษณีย์ที่ถูกค้นหาบ่อยๆ