ใช้เครื่องมือตรวจเช็ครหัสไปรษณีย์ Flash Express ของเราช่วยคุณการค้นหา หรือตรวจสอบรหัสไปรษณีย์เชียงราย ช่วยอำนวยความสะดวกการส่งพัสดุ หรือการส่งเอกสารของคุณ

จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุ
เชียงราย ขุนตาล 57340
เชียงราย เชียงของ 57140
เชียงราย เชียงแสน 57150
เชียงราย ดอยหลวง 57110
เชียงราย เทิง 57160
เชียงราย เทิง 57230 ใช้ในเขตพื้นที่ ต.เชียงเคี่ยน, ต.ปล้อง, ต.แม่ลอย, ต.ศรีดอนชัย, ต.หนองแรด, ต.งิ้ว ม.5, ม.7, ม.12-13, ม.17, ม.19, ม.23
เชียงราย ป่าแดด 57190
เชียงราย พญาเม็งราย 57290
เชียงราย พาน 57120
เชียงราย พาน 57250 ใช้ในเขตพื้นที่ ต.ธารทอง
เชียงราย พาน 57280 ใช้ในเขตพื้นที่ ต.แม่เย็น, ต.ทานตะวัน
เชียงราย เมือง 57000
เชียงราย เมือง 57100 ใช้ในเขตพื้นที่ ต.ริมกก, ต.บ้านดู่, ต.แม่ข้าวต้ม, ต.แม่ยาว, ต.นางแล, ต.ท่าสุด
เชียงราย แม่จัน 57110
เชียงราย แม่จัน 57240 ใช้ในเขตพื้นที่ ต.แม่คำ, ต.แม่ไร่
เชียงราย แม่จัน 57270 ใช้ในเขตพื้นที่ ต.จันจว้าใต้, ต.จันจว้า
เชียงราย แม่ฟ้าหลวง 57110
เชียงราย แม่ฟ้าหลวง 57240 ใช้ในเขตพื้นที่ ต.เทอดไทย, ต.แม่ฟ้าหลวง
เชียงราย แม่ลาว 57000 ใช้ในเขตพื้นที่ ต.บัวสลี
เชียงราย แม่ลาว 57250
เชียงราย แม่สรวย 57180
เชียงราย แม่สาย 57130
เชียงราย แม่สาย 57220 ใช้ในเขตพื้นที่ ต.ห้วยไคร้, ต.บ้านด้าย
เชียงราย เวียงแก่น 57310
เชียงราย เวียงชัย 57210
เชียงราย เวียงเชียงรุ้ง 57210
เชียงราย เวียงป่าเป้า 57170
เชียงราย เวียงป่าเป้า 57260 ใช้ในเขตพื้นที่ ต.แม่เจดีย์, ต.แม่เจดีย์ใหม่, ต.เวียงกาหลง

เลขไปรษณีย์ที่ถูกค้นหาบ่อยๆ