ใช้เครื่องมือตรวจเช็ครหัสไปรษณีย์ Flash Express ของเราช่วยคุณการค้นหา หรือตรวจสอบรหัสไปรษณีย์ชุมพร ช่วยอำนวยความสะดวกการส่งพัสดุ หรือการส่งเอกสารของคุณ

จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุ
ชุมพร ท่าแซะ 86140
ชุมพร ท่าแซะ 86190 ใช้ในเขตพื้นที่ ต.หินแก้ว, ต.รับร่อ ม.1-9, ม.11-13, 15-18
ชุมพร ทุ่งตะโก 86220
ชุมพร ปะทิว 86160
ชุมพร ปะทิว 86210 ใช้ในเขตพื้นที่ ต.เขาไชยราช, ต.ปากคลอง, ต.ดอนยาง
ชุมพร ปะทิว 86230 ใช้ในเขตพื้นที่ ต.สะพลี
ชุมพร พะโต๊ะ 86180
ชุมพร เมือง 86000
ชุมพร เมือง 86100 ใช้ในเขตพื้นที่ ต.ถ้ำสิงห์, ต.ทุ่งคา, ต.วิสัยเหนือ
ชุมพร เมือง 86120 ใช้ในเขตพื้นที่ ต.ปากน้ำ, ต.หาดทรายรี, ต.ท่ายาง ม.1, ม.9-10
ชุมพร เมือง 86190 ใช้ในเขตพื้นที่ ต.บ้านนา, ต.วังใหม่, ต.ขุนกระทิง ม.1-5, ม.7-8, ต.ตากแดด ม.7, ม.9, ต.วังไผ่ ม.4, ม.8-9, ม.12-13
ชุมพร ละแม 86170
ชุมพร สวี 86130
ชุมพร หลังสวน 86110
ชุมพร หลังสวน 86150 ใช้ในเขตพื้นที่ ต.บางน้ำจืด, ต.ปากน้ำ, ต.บางมะพร้าว ม.8, ม.10-14

เลขไปรษณีย์ที่ถูกค้นหาบ่อยๆ