ใช้เครื่องมือตรวจเช็ครหัสไปรษณีย์ Flash Express ของเราช่วยคุณการค้นหา หรือตรวจสอบรหัสไปรษณีย์ลำพูน ช่วยอำนวยความสะดวกการส่งพัสดุ หรือการส่งเอกสารของคุณ

จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุ
ลำพูน ทุ่งหัวช้าง 51160
ลำพูน บ้านธิ 51180
ลำพูน บ้านโฮ่ง 51130
ลำพูน ป่าซาง 51120
ลำพูน เมือง 51000
ลำพูน เมือง 51150 ใช้ในเขตพื้นที่ ต.หนองช้างคืน, ต.อุโมงค์
ลำพูน แม่ทา 51140
ลำพูน แม่ทา 51170 ใช้ในเขตพื้นที่ ต.ทากาศ, ต.ทาขุมเงิน, ต.ทาทุ่งหลวง, ต.ทาแม่ลอบ
ลำพูน ลี้ 51110
ลำพูน เวียงหนองล่อง 51120

เลขไปรษณีย์ที่ถูกค้นหาบ่อยๆ