ใช้เครื่องมือตรวจเช็ครหัสไปรษณีย์ Flash Express ของเราช่วยคุณการค้นหา หรือตรวจสอบรหัสไปรษณีย์ลพบุรี ช่วยอำนวยความสะดวกการส่งพัสดุ หรือการส่งเอกสารของคุณ

จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุ
ลพบุรี โคกเจริญ 15250
ลพบุรี โคกสำโรง 15120
ลพบุรี ชัยบาดาล 15130
ลพบุรี ชัยบาดาล 15190
ลพบุรี ชัยบาดาล 15230
ลพบุรี ท่าวุ้ง 15150
ลพบุรี ท่าวุ้ง 15180
ลพบุรี ท่าหลวง 15230
ลพบุรี บ้านหมี่ 15110
ลพบุรี บ้านหมี่ 15180
ลพบุรี พัฒนานิคม 15140
ลพบุรี พัฒนานิคม 15220
ลพบุรี พัฒนานิคม 18220
ลพบุรี เมือง 13240
ลพบุรี เมือง 15000
ลพบุรี เมือง 15160
ลพบุรี เมือง 15210
ลพบุรี ลำสนธิ 15130
ลพบุรี ลำสนธิ 15190
ลพบุรี สระโบสถ์ 15240
ลพบุรี สระโบสถ์ 15250
ลพบุรี หนองม่วง 15170

เลขไปรษณีย์ที่ถูกค้นหาบ่อยๆ