หน้าแรก> ตรวจเช็ครหัสไปรษณีย์ทั้ง 77 จังหวัดของประเทศไทย> ค้นหารหัสไปรษณีย์จังหวัดนครราชสีมา

ใช้เครื่องมือตรวจเช็ครหัสไปรษณีย์ Flash Express ของเราช่วยคุณการค้นหา หรือตรวจสอบรหัสไปรษณีย์นครราชสีมา ช่วยอำนวยความสะดวกการส่งพัสดุ หรือการส่งเอกสารของคุณ

จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุ
นครราชสีมา แก้งสนามนาง 30440
นครราชสีมา ขามทะเลสอ 30280
นครราชสีมา ขามสะแกแสง 30290
นครราชสีมา คง 30260
นครราชสีมา ครบุรี 30250
นครราชสีมา จักราช 30230
นครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ 30000 ใช้ในเขตพื้นที่ ต.หนองงูเหลือม
นครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ 30230
นครราชสีมา ชุมพวง 30270
นครราชสีมา โชคชัย 30190
นครราชสีมา ด่านขุนทด 30210
นครราชสีมา ด่านขุนทด 36220 ใช้ในเขตพื้นที่ ต.บ้านแปรง, ต.หนองไทร
นครราชสีมา เทพารักษ์ 30210
นครราชสีมา โนนแดง 30360
นครราชสีมา โนนไทย 30220
นครราชสีมา โนนสูง 30160
นครราชสีมา โนนสูง 30420 ใช้ในเขตพื้นที่ ต.ธารปราสาท
นครราชสีมา บัวลาย 30120
นครราชสีมา บัวใหญ่ 30120
นครราชสีมา บ้านเหลื่อม 30350
นครราชสีมา ประทาย 30180
นครราชสีมา ปักธงชัย 30150
นครราชสีมา ปากช่อง 30130
นครราชสีมา ปากช่อง 30320 ใช้ในเขตพื้นที่ ต.กลางดง, ต.พญาเย็น
นครราชสีมา พระทองคำ 30220
นครราชสีมา พิมาย 30110
นครราชสีมา เมือง 30000
นครราชสีมา เมือง 30280 ใช้ในเขตพื้นที่ ต.โคกกรวด
นครราชสีมา เมือง 30310 ใช้ในเขตพื้นที่ ต.โคกสูง, ต.จอหอ, ต.บ้านโพธิ์, ต.ตลาด, ต.หนองไข่น้ำ
นครราชสีมา เมืองยาง 30270
นครราชสีมา ลำทะเมนชัย 30270
นครราชสีมา วังน้ำเขียว 30150 ใช้ในเขตพื้นที่ ต.ระเริง
นครราชสีมา วังน้ำเขียว 30370
นครราชสีมา สีคิ้ว 30140
นครราชสีมา สีคิ้ว 30340 ใช้ในเขตพื้นที่ ต.ลาดบัวขาว, ต.คลองไผ่
นครราชสีมา สีดา 30430
นครราชสีมา สูงเนิน 30170
นครราชสีมา สูงเนิน 30380 ใช้ในเขตพื้นที่ ต.กุดจิก, ต.นากลาง, ต.หนองตะไก้
นครราชสีมา เสิงสาง 30330
นครราชสีมา หนองบุญมาก 30410
นครราชสีมา ห้วยแถลง 30240

เลขไปรษณีย์ที่ถูกค้นหาบ่อยๆ