หน้าแรก> ตรวจเช็ครหัสไปรษณีย์ทั้ง 77 จังหวัดของประเทศไทย> ค้นหารหัสไปรษณีย์จังหวัดนครศรีธรรมราช

ใช้เครื่องมือตรวจเช็ครหัสไปรษณีย์ Flash Express ของเราช่วยคุณการค้นหา หรือตรวจสอบรหัสไปรษณีย์นครศรีธรรมราช ช่วยอำนวยความสะดวกการส่งพัสดุ หรือการส่งเอกสารของคุณ

จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุ
นครศรีธรรมราช ขนอม 80210
นครศรีธรรมราช จุฬาภรณ์ 80130
นครศรีธรรมราช จุฬาภรณ์ 80180 ใช้ในเขตพื้นที่ ต.บ้านชะอวด, ต.บ้านควนมุด
นครศรีธรรมราช ฉวาง 80150
นครศรีธรรมราช ฉวาง 80250 ใช้ในเขตพื้นที่ ต.ละอาย, ต.จันดี, ต.ฉวาง ม.8
นครศรีธรรมราช ฉวาง 80260 ใช้ในเขตพื้นที่ ต.กะเบียด, ต.ห้วยปริก, ต.นาเขลียง, ต.นากะชะ ม.3-6, ต.นาแว ม.1-6, ม.8-11, ต.ไม้เรียง ม.1-3, ม.5, ม.8-10
นครศรีธรรมราช เฉลิมพระเกียรติ 80190
นครศรีธรรมราช เฉลิมพระเกียรติ 80290 ใช้ในเขตพื้นที่ ต.ดอนตรอ, ต.ทางพูน ม.1-2, ม.6
นครศรีธรรมราช เฉลิมพระเกียรติ 80350 ใช้ในเขตพื้นที่ ต.ทางพูน ม.3-4
นครศรีธรรมราช ชะอวด 80180
นครศรีธรรมราช ช้างกลาง 80220 ใช้ในเขตพื้นที่ ต.ช้างกลาง ม.8, ม.16
นครศรีธรรมราช ช้างกลาง 80250
นครศรีธรรมราช เชียรใหญ่ 80190
นครศรีธรรมราช ถ้ำพรรณรา 80260
นครศรีธรรมราช ท่าศาลา 80160
นครศรีธรรมราช ทุ่งสง 80110
นครศรีธรรมราช ทุ่งสง 80310 ใช้ในเขตพื้นที่ ต.กะปาง, ต.เขาโร ม.5, ต.ที่วัง ม.3-4, ม.11
นครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ 80240
นครศรีธรรมราช นบพิตำ 80160
นครศรีธรรมราช นาบอน 80220
นครศรีธรรมราช นาบอน 80250 ใช้ในเขตพื้นที่ ต.แก้วแสน ม.3-4
นครศรีธรรมราช บางขัน 80360
นครศรีธรรมราช ปากพนัง 80140
นครศรีธรรมราช ปากพนัง 80330 ใช้ในเขตพื้นที่ ต.คลองน้อย, ต.ชะเมา, ต.เกาะทวด
นครศรีธรรมราช พรหมคีรี 80320
นครศรีธรรมราช พระพรหม 80000
นครศรีธรรมราช พิปูน 80270
นครศรีธรรมราช เมือง 80000
นครศรีธรรมราช เมือง 80280 ใช้ในเขตพื้นที่ ต.กำแพงเซา, ต.ท่างิ้ว, ต.นาทราย
นครศรีธรรมราช เมือง 80290 ใช้ในเขตพื้นที่ ต.ท่าเรือ ม.2-6, ม.8, ม.14-17
นครศรีธรรมราช เมือง 80330 ใช้ในเขตพื้นที่ ต.บางจาก
นครศรีธรรมราช ร่อนพิบูลย์ 80130
นครศรีธรรมราช ร่อนพิบูลย์ 80350 ใช้ในเขตพื้นที่ ต.เสาธง, ต.หินตก
นครศรีธรรมราช ลานสกา 80230
นครศรีธรรมราช สิชล 80120
นครศรีธรรมราช สิชล 80340 ใช้ในเขตพื้นที่ ต.เสาเภา, ต.เทพราช
นครศรีธรรมราช หัวไทร 80170

เลขไปรษณีย์ที่ถูกค้นหาบ่อยๆ