ใช้เครื่องมือตรวจเช็ครหัสไปรษณีย์ Flash Express ของเราช่วยคุณการค้นหา หรือตรวจสอบรหัสไปรษณีย์ปัตตานี ช่วยอำนวยความสะดวกการส่งพัสดุ หรือการส่งเอกสารของคุณ

จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุ
ปัตตานี กะพ้อ 94230
ปัตตานี โคกโพธิ์ 94120
ปัตตานี โคกโพธิ์ 94180 ใช้ในเขตพื้นที่ ต.นาประดู่, ต.ทุ่งพลา, ต.ปากล่อ, ต.ควนโนรี
ปัตตานี ทุ่งยางแดง 94140
ปัตตานี ปะนาเระ 94130
ปัตตานี ปะนาเระ 94190 ใช้ในเขตพื้นที่ ต.ควน, ต.ดอน ม.1-2
ปัตตานี มายอ 94140
ปัตตานี มายอ 94190 ใช้ในเขตพื้นที่ ต.ลางา, ต.กระหวะ ม.1-4
ปัตตานี เมือง 94000
ปัตตานี แม่ลาน 94180
ปัตตานี ไม้แก่น 94220
ปัตตานี ยะรัง 94160
ปัตตานี ยะหริ่ง 94150
ปัตตานี ยะหริ่ง 94190 ใช้ในเขตพื้นที่ ต.ตันหยงจึงงา, ต.บาโลย
ปัตตานี สายบุรี 94110
ปัตตานี สายบุรี 94190 ใช้ในเขตพื้นที่ ต.ทุ่งคล้า
ปัตตานี หนองจิก 94170

เลขไปรษณีย์ที่ถูกค้นหาบ่อยๆ