ใช้เครื่องมือตรวจเช็ครหัสไปรษณีย์ Flash Express ของเราช่วยคุณการค้นหา หรือตรวจสอบรหัสไปรษณีย์พังงา ช่วยอำนวยความสะดวกการส่งพัสดุ หรือการส่งเอกสารของคุณ

จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุ
พังงา กะปง 82170
พังงา เกาะยาว 82160
พังงา เกาะยาว 83000 ใช้ในเขตพื้นที่ ต.พรุใน
พังงา คุระบุรี 82150
พังงา ตะกั่วทุ่ง 82130
พังงา ตะกั่วทุ่ง 82140 ใช้ในเขตพื้นที่ ต.โคกกลอย, ต.หล่อยูง
พังงา ตะกั่วป่า 82110
พังงา ตะกั่วป่า 82190 ใช้ในเขตพื้นที่ ต.คึกคัก, ต.เกาะคอเขา, ต.บางม่วง ม.2-8, ม.1 ยกเว้นบ้านเลขที่ 22-22/..., 24-24/..., 34-34/..., 35-35/..., 46-46/..., 52-52/..., 55, 58-58/…, 59-59/...
พังงา ทับปุด 82180
พังงา ท้ายเหมือง 82120
พังงา ท้ายเหมือง 82210 ใช้ในเขตพื้นที่ ต.ลำแก่น ม.1-3, ม.5-6
พังงา Muang 82000

เลขไปรษณีย์ที่ถูกค้นหาบ่อยๆ