ใช้เครื่องมือตรวจเช็ครหัสไปรษณีย์ Flash Express ของเราช่วยคุณการค้นหา หรือตรวจสอบรหัสไปรษณีย์พัทลุง ช่วยอำนวยความสะดวกการส่งพัสดุ หรือการส่งเอกสารของคุณ

จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุ
พัทลุง กงหรา 93000
พัทลุง กงหรา 93180
พัทลุง เขาชัยสน 93130
พัทลุง ควนขนุน 93110
พัทลุง ควนขนุน 93150
พัทลุง ตะโหมด 93160
พัทลุง บางแก้ว 93140
พัทลุง บางแก้ว 93160
พัทลุง ปากพะยูน 93120
พัทลุง ป่าบอน 93170
พัทลุง ป่าพะยอม 93110
พัทลุง เมือง 93000
พัทลุง ศรีนครินทร์ 93000
พัทลุง ศรีบรรพต 93190

เลขไปรษณีย์ที่ถูกค้นหาบ่อยๆ