ใช้เครื่องมือตรวจเช็ครหัสไปรษณีย์ Flash Express ของเราช่วยคุณการค้นหา หรือตรวจสอบรหัสไปรษณีย์พิจิตร ช่วยอำนวยความสะดวกการส่งพัสดุ หรือการส่งเอกสารของคุณ

จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุ
พิจิตร ดงเจริญ 66210
พิจิตร ตะพานหิน 66110
พิจิตร ตะพานหิน 66150 ใช้ในเขตพื้นที่ ต.ทุ่งโพธิ์, ต.วังหลุม
พิจิตร ทับคล้อ 66150
พิจิตร ทับคล้อ 66230 ใช้ในเขตพื้นที่ ต.เขาทราย, ต.เขาเจ็ดลูก
พิจิตร บางมูลนาก 66120
พิจิตร บางมูลนาก 66210 ใช้ในเขตพื้นที่ ต.วังตะกู
พิจิตร บึงนาราง 66130
พิจิตร โพทะเล 66130
พิจิตร โพธิ์ประทับช้าง 66190
พิจิตร เมือง 66000
พิจิตร เมือง 66170 ใช้ในเขตพื้นที่ ต.ฆะมัง ม.3-4, ม.7-9, ต.ดงป่าคำ, ต.หัวดง, ต.ดงกลาง
พิจิตร วชิรบารมี 66140
พิจิตร วชิรบารมี 66220 ใช้ในเขตพื้นที่ ต.หนองหลุม
พิจิตร วังทรายพูน 66180
พิจิตร สากเหล็ก 66160
พิจิตร สามง่าม 66140
พิจิตร สามง่าม 66220 ใช้ในเขตพื้นที่ ต.กำแพงดิน

เลขไปรษณีย์ที่ถูกค้นหาบ่อยๆ