ใช้เครื่องมือตรวจเช็ครหัสไปรษณีย์ Flash Express ของเราช่วยคุณการค้นหา หรือตรวจสอบรหัสไปรษณีย์พิษณุโลก ช่วยอำนวยความสะดวกการส่งพัสดุ หรือการส่งเอกสารของคุณ

จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุ
พิษณุโลก ชาติตระการ 65170
พิษณุโลก นครไทย 65120
พิษณุโลก เนินมะปราง 65190
พิษณุโลก บางกระทุ่ม 65110
พิษณุโลก บางกระทุ่ม 65210 ใช้ในเขตพื้นที่ ต.เนินกุ่ม, ต.วัดตายม
พิษณุโลก บางระกำ 65140
พิษณุโลก บางระกำ 65240 ใช้ในเขตพื้นที่ ต.ชุมแสงสงคราม, ต.คุยม่วง
พิษณุโลก พรหมพิราม 65150
พิษณุโลก พรหมพิราม 65180 ใช้ในเขตพื้นที่ ต.ตลุกเทียม, ต.มะต้อง, ต.ศรีภิรมย์, ต.วงฆ้อง, ต.ดงประคำ
พิษณุโลก เมือง 65000
พิษณุโลก เมือง 65230 ใช้ในเขตพื้นที่ ต.วัดพริก, ต.วังน้ำคู้, ต.งิ้วงาม
พิษณุโลก วังทอง 65130
พิษณุโลก วังทอง 65220 ใช้ในเขตพื้นที่ ต.แก่งโสภา, ต.บ้านกลาง
พิษณุโลก วัดโบสถ์ 65160

เลขไปรษณีย์ที่ถูกค้นหาบ่อยๆ