ใช้เครื่องมือตรวจเช็ครหัสไปรษณีย์ Flash Express ของเราช่วยคุณการค้นหา หรือตรวจสอบรหัสไปรษณีย์สกลนคร ช่วยอำนวยความสะดวกการส่งพัสดุ หรือการส่งเอกสารของคุณ

จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุ
สกลนคร กุดบาก 47180
สกลนคร กุสุมาลย์ 47210
สกลนคร กุสุมาลย์ 47230 ใช้ในเขตพื้นที่ ต.อุ่มจาน, ต.นาเพียง
สกลนคร คำตากล้า 47250
สกลนคร โคกศรีสุพรรณ 47280
สกลนคร เจริญศิลป์ 47290
สกลนคร เต่างอย 47260
สกลนคร นิคมน้ำอูน 47270
สกลนคร บ้านม่วง 47140
สกลนคร พรรณานิคม 47130
สกลนคร พรรณานิคม 47220 ใช้ในเขตพื้นที่ ต.นาหัวบ่อ, ต.พอกน้อย
สกลนคร พังโคน 47160
สกลนคร โพนนาแก้ว 47230
สกลนคร ภูพาน 47180
สกลนคร เมือง 47000
สกลนคร เมือง 47220 ใช้ในเขตพื้นที่ ต.ขมิ้น, ต.หนองลาด
สกลนคร เมือง 47230 ใช้ในเขตพื้นที่ ต.ท่าแร่
สกลนคร วานรนิวาส 47120
สกลนคร วาริชภูมิ 47150
สกลนคร สว่างแดนดิน 47110
สกลนคร สว่างแดนดิน 47240 ใช้ในเขตพื้นที่ ต.แวง, ต.ตาลโกน, ต.ตาลเนิ้ง, ต.พันนา, ต.ธาตุทอง
สกลนคร ส่องดาว 47190
สกลนคร อากาศอำนวย 47170

เลขไปรษณีย์ที่ถูกค้นหาบ่อยๆ