ใช้เครื่องมือตรวจเช็ครหัสไปรษณีย์ Flash Express ของเราช่วยคุณการค้นหา หรือตรวจสอบรหัสไปรษณีย์สงขลา ช่วยอำนวยความสะดวกการส่งพัสดุ หรือการส่งเอกสารของคุณ

จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุ
สงขลา กระแสสินธุ์ 90270
สงขลา คลองหอยโข่ง 90115 ใช้ในเขตพื้นที่ ต.คลองหลา, ต.โคกม่วง (ม.8 ใช้ในเขตพื้นที่บ้านพักในกองบิน 56)
สงขลา คลองหอยโข่ง 90230
สงขลา ควนเนียง 90220
สงขลา จะนะ 90130
สงขลา เทพา 90150
สงขลา เทพา 90260 ใช้ในเขตพื้นที่ ต.วังใหญ่, ต.ลำไพล, ต.ท่าม่วง ม.2-4, ม.6-7, ม.10, ม.12
สงขลา นาทวี 90160
สงขลา นาหม่อม 90310
สงขลา บางกล่ำ 90110
สงขลา เมือง 90000
สงขลา เมือง 90100 ใช้ในเขตพื้นที่ ต.พะวง, ต.เกาะยอ
สงขลา ระโนด 90140
สงขลา รัตภูมิ 90180
สงขลา รัตภูมิ 90220 ใช้ในเขตพื้นที่ ต.ควนรู ม.3-6, ม.8-9
สงขลา สทิงพระ 90190
สงขลา สะเดา 90120
สงขลา สะเดา 90170 ใช้ในเขตพื้นที่ ต.พังลา, ต.ท่าโพธิ์, ต.เขามีเกียรติ
สงขลา สะเดา 90240 ใช้ในเขตพื้นที่ ต.ทุ่งหมอ, ต.ปาดังเบซาร์
สงขลา สะเดา 90320 ใช้ในเขตพื้นที่ ต.สำนักขาม ม.1-2, ม.5-7
สงขลา สะบ้าย้อย 90210
สงขลา สิงหนคร 90280
สงขลา สิงหนคร 90330 ใช้ในเขตพื้นที่ ต.ม่วงงาม, ต.ชะแล้, ต.บางเขียด, ต.ปากรอ, ต.ป่าขาด, ต.รำแดง, ต.วัดขนุน
สงขลา หาดใหญ่ 90110
สงขลา หาดใหญ่ 90230 ใช้ในเขตพื้นที่ ต.พะตง
สงขลา หาดใหญ่ 90250 ใช้ในเขตพื้นที่ ต.บ้านพรุ

เลขไปรษณีย์ที่ถูกค้นหาบ่อยๆ