ใช้เครื่องมือตรวจเช็ครหัสไปรษณีย์ Flash Express ของเราช่วยคุณการค้นหา หรือตรวจสอบรหัสไปรษณีย์สุโขทัย ช่วยอำนวยความสะดวกการส่งพัสดุ หรือการส่งเอกสารของคุณ

จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุ
สุโขทัย กงไกรลาศ 64170
สุโขทัย คีรีมาศ 64160
สุโขทัย ทุ่งเสลี่ยม 64150
สุโขทัย ทุ่งเสลี่ยม 64230 ใช้ในเขตพื้นที่ ต.บ้านใหม่ไชยมงคล, ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์
สุโขทัย บ้านด่านลานหอย 64140
สุโขทัย เมือง 64000
สุโขทัย เมือง 64210 ใช้ในเขตพื้นที่ ต.เมืองเก่า, ต.วังทองแดง, ต.บ้านกล้วย ม.8
สุโขทัย เมือง 64220 ใช้ในเขตพื้นที่ ต.ตาลเตี้ย, ต.บ้านสวน
สุโขทัย ศรีนคร 64180
สุโขทัย ศรีสัชนาลัย 64130
สุโขทัย ศรีสัชนาลัย 64190 ใช้ในเขตพื้นที่ ต.ศรีสัชนาลัย, ต.ท่าชัย
สุโขทัย ศรีสำโรง 64120
สุโขทัย สวรรคโลก 64110

เลขไปรษณีย์ที่ถูกค้นหาบ่อยๆ