ใช้เครื่องมือตรวจเช็ครหัสไปรษณีย์ Flash Express ของเราช่วยคุณการค้นหา หรือตรวจสอบรหัสไปรษณีย์อุดรธานี ช่วยอำนวยความสะดวกการส่งพัสดุ หรือการส่งเอกสารของคุณ

จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุ
อุดรธานี กุดจับ 41250
อุดรธานี กุมภวาปี 41110
อุดรธานี กุมภวาปี 41370 ใช้ในเขตพื้นที่ ต.พันดอน, ต.ผาสุก, ต.ปะโค, ต.เสอเพลอ
อุดรธานี กู่แก้ว 41130
อุดรธานี ไชยวาน 41290
อุดรธานี ทุ่งฝน 41310
อุดรธานี นายูง 41380
อุดรธานี น้ำโสม 41210
อุดรธานี โนนสะอาด 41240
อุดรธานี บ้านดุง 41190
อุดรธานี บ้านผือ 41160
อุดรธานี ประจักษ์ศิลปาคม 41110
อุดรธานี พิบูลย์รักษ์ 41130
อุดรธานี เพ็ญ 41150
อุดรธานี เมือง 41000
อุดรธานี เมือง 41330 ใช้ในเขตพื้นที่ ต.โนนสูง, ต.หนองไผ่
อุดรธานี วังสามหมอ 41280
อุดรธานี ศรีธาตุ 41230
อุดรธานี สร้างคอม 41260
อุดรธานี หนองวัวซอ 41220
อุดรธานี หนองวัวซอ 41360 ใช้ในเขตพื้นที่ ต.หนองวัวซอ, ต.หมากหญ้า, ต.น้ำพ่น, ต.หนองบัวบาน
อุดรธานี หนองแสง 41340
อุดรธานี หนองหาน 41130
อุดรธานี หนองหาน 41320 ใช้ในเขตพื้นที่ ต.บ้านเชียง, ต.บ้านยา, ต.หนองสระปลา

เลขไปรษณีย์ที่ถูกค้นหาบ่อยๆ