หน้าแรก> ตรวจเช็ครหัสไปรษณีย์ทั้ง 77 จังหวัดของประเทศไทย> ค้นหารหัสไปรษณีย์จังหวัดอุตรดิตถ์

ใช้เครื่องมือตรวจเช็ครหัสไปรษณีย์ Flash Express ของเราช่วยคุณการค้นหา หรือตรวจสอบรหัสไปรษณีย์อุตรดิตถ์ ช่วยอำนวยความสะดวกการส่งพัสดุ หรือการส่งเอกสารของคุณ

จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุ
อุตรดิตถ์ ตรอน 53140
อุตรดิตถ์ ทองแสนขัน 53230
อุตรดิตถ์ ท่าปลา 53110 ใช้ในเขตพื้นที่ ต.ท่าแฝก
อุตรดิตถ์ ท่าปลา 53150
อุตรดิตถ์ ท่าปลา 53190 ใช้ในเขตพื้นที่ ต.ผาเลือด, ต.ร่วมจิต, ต.หาดล้า ม.1-3, ม.9
อุตรดิตถ์ น้ำปาด 53110
อุตรดิตถ์ บ้านโคก 53180
อุตรดิตถ์ พิชัย 53120
อุตรดิตถ์ พิชัย 53220 ใช้ในเขตพื้นที่ ต.ท่าสัก, ต.บ้านดารา
อุตรดิตถ์ ฟากท่า 53160
อุตรดิตถ์ เมือง 53000
อุตรดิตถ์ เมือง 53170 ใช้ในเขตพื้นที่ ต.วังกะพี้, ต.บ้านเกาะ ม.7-9
อุตรดิตถ์ ลับแล 53130
อุตรดิตถ์ ลับแล 53210 ใช้ในเขตพื้นที่ ต.ทุ่งยั้ง, ต.ไผ่ล้อม, ต.ด่านแม่คำมัน

เลขไปรษณีย์ที่ถูกค้นหาบ่อยๆ