ใช้เครื่องมือตรวจเช็ครหัสไปรษณีย์ Flash Express ของเราช่วยคุณการค้นหา หรือตรวจสอบรหัสไปรษณีย์ยะลา ช่วยอำนวยความสะดวกการส่งพัสดุ หรือการส่งเอกสารของคุณ

จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุ
ยะลา กรงปินัง 95000
ยะลา กาบัง 95120
ยะลา ธารโต 95130 ใช้ในเขตพื้นที่ ต.แม่หวาด ม.6
ยะลา ธารโต 95150
ยะลา ธารโต 95170 ใช้ในเขตพื้นที่ ต.แม่หวาด ม.1-5, ม.7-8
ยะลา บันนังสตา 95130
ยะลา เบตง 95110
ยะลา เมือง 95000
ยะลา เมือง 95160 ใช้ในเขตพื้นที่ ต.พร่อน, ต.ลิดล, ต.ลำใหม่, ต.ลำพระยา
ยะลา ยะหา 95120
ยะลา รามัน 95140

เลขไปรษณีย์ที่ถูกค้นหาบ่อยๆ