บริษัทจัดส่งสินค้า
หน้าแรก>เกี่ยวกับแฟลช เอ็กซ์เพรส (Flash Express) บริษัทขนส่งพัสดุชั้นนำของไทย

เกี่ยวกับเรา

บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) คือ ผู้ให้บริการด้าน E-commerce แบบครบวงจร ภายใต้คอนเซปต์ “คิดถึง
ส่งถึง In mind In delivery” ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2560 โดยนายคมสันต์ แซ่ลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมด้วยทีมผู้บริหาร และบุคลากรไทย ปัจจุบันบริษัทฯ มีพนักงานกว่า 10,000 คน พร้อมบริการที่ครอบคลุมครบ 77 จังหวัดทั่วประเทศ และมีจุดรับส่งพัสดุมากกว่า 2,500 แห่ง เรายังเป็นผู้ให้บริการเจ้าแรกที่มีนโยบายเข้ารับพัสดุฟรีถึงที่ตั้งแต่ชิ้นแรก พร้อมเปิดให้บริการ 365 วัน ไม่มีวันหยุด ปัจจุบันตัวเลขการส่งพัสดุของบริษัทฯ มีมากกว่า 300,000 ชิ้นต่อวัน นอกจากบริการด้านขนส่งแบบมืออาชีพ เรายังมีโปรแกรมการคุ้มครองสินค้าเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการทั้งในกรณีพัสดุเกิดความเสียหาย และสูญหาย ด้วยวงเงินคุ้มครองสูงถึง 50,000 บาท (ภายใต้เงื่อนไขของบริษัทฯ) เพื่อให้ลูกค้าสามารถวางใจในการใช้บริการของเรา

โดยภายใต้ธุรกิจของ แฟลช (Flash Group) นอกจากการให้บริการด้านขนส่งด่วน (Flash Express) แล้ว เรายังมีบริการอื่นๆ ที่ครอบคลุมสู่การเป็นผู้ให้บริการด้าน E-Commerce แบบครบวงจร เช่น บริการด้านโลจิสติกส์ (Flash Logistics)
ที่ให้บริการรับส่งสินค้าขนาดใหญ่, บริการการด้านคลังสินค้า (Flash Fulfillment) ดูแลจัดเก็บสินค้า บริการตัวแทนรับส่งพัสดุ (Flash Home) และ บริการด้านการเงิน (Flash Money)

บริษัทจัดส่งสินค้า

พันธกิจ

เชื่อถือ รวดเร็ว ปลอดภัย บริการรับพัสดุฟรีถึงบ้าน

แฟลช เอ็กซ์เพรส มุ่งมั่นที่จะส่งมอบบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าของเรา ด้วยความรับผิดชอบ และใส่ใจในการให้บริการ โดยคำนึงถึงการรับส่งพัสดุที่รวดเร็ว และปลอดภัย ควบคู่ไปกับการสร้างประโยชน์
และคุณค่าร่วมระหว่างบริษัทฯ คู่ค้า และสังคม ให้ทุกฝ่ายสามารถเติบโตร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

บริษัทจัดส่งสินค้า

วิสัยทัศน์องค์กร

Flash Express arrow

ดำเนินธุรกิจมุ่งสู่ความเป็นเลิศ และเป็นผู้นำในการให้บริการด้าน E-commerce และธุรกิจขนส่งแบบครบวงจรที่ได้รับการยอมรับ และน่าเชื่อถือทั้งในประเทศไทย และสากล

วัฒนธรรมองค์กร

เราสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้บุคลากรของเรามีความเป็นมืออาชีพในการให้บริการ ควบคู่ไปกับการมีทัศนคติเชิงบวกที่ส่งผลต่อแนวคิดในการทำงานสามารถถ่ายทอดไปสู่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้า คู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจทุกฝ่ายของเราได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด เพื่อสร้างให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง และยั่งยืนต่อไป

กิจกรรมเพื่อสังคม

เรามุ่งดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่า และประโยชน์ร่วมกันระหว่างองค์กร และสังคม ด้วย การสร้างศูนย์บริการ “Flash Home ผู้พิการ” เปิดโอกาสให้ผู้พิการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการทำงาน เพราะเล็งเห็นถึงศักยภาพในการทำงานของผู้พิการที่ไม่แตกต่างจากคนปกติทั่วไป จึงต้องการ สนับสนุนให้คนกลุ่มนี้ได้มีอาชีพ สามารถสร้างรายได้เพื่อเลี้ยงดูตนเอง และครอบครัว โดยตั้งใจให้ Flash Home ผู้พิการเป็นเสมือนศูนย์การเรียนรู้ และฝึกอาชีพแก่ผู้พิการ โดยมีเป้าหมายเพื่อลด ช่องว่าง และสร้างความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นในสังคม และผู้พิการสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมได้อย่างยั่งยืน และมีความสุขตลอดไป