หน้าแรก>บริการของเรา

Flash Express ยินดีให้บริการรับส่งพัสดุทั่วไทยแก่ลูกค้าทั่วไปและลูกค้าKA สามารถดูรายละเอียดการให้บริการได้ตามข้อมูลด้านล่างหรือค้นหาสาขาและจุดให้บริการใกล้บ้านคุณ

บริการ KA Service สำหรับลูกค้ารายใหญ่ / อุปกรณ์ API

ดวาน์โหลด ค้นหาหรือจัดการพัสดุ

จัดการงานที่ได้รับมอบหมาย

ปริ้นออเดอร์ทีละจำนวนมาก

บุ๊คกิ้งออนไลน์

ใช้ระบบAPI

ลูกค้ารายใหญ่ต้องการใช้ระบบAPI