หน้าแรก> ตรวจเช็ครหัสไปรษณีย์ทั้ง 77 จังหวัดของประเทศไทย

ต้องการตรวจสอบรหัสไปรษณีย์ทั้ง 77 จังหวัดทั่วไทยใช่ไหม? สามารถใช้เครื่องมือตรวจเช็ครหัสไปรษณีย์ของเราช่วยในการค้นหา หรือตรวจสอบเลขรหัสไปรษณีย์ของทุกเขตการปกครองของไทย เพียงแค่กรอกชื่อจังหวัด หรือชื่ออำเภอลงไปในช่อง คุณก็จะได้รับข้อมูลรหัสไปรษณีย์ที่ถูกต้อง และรวดเร็ว

ค้นหา

*ปัจจุบันเรารองรับการตรวจสอบได้เพียงแค่ชื่ออำเภอ ชื่อจังหวัด และรหัสไปรษณีย์เท่านั้น