ใช้เครื่องมือตรวจเช็ครหัสไปรษณีย์ Flash Express ของเราช่วยคุณการค้นหา หรือตรวจสอบรหัสไปรษณีย์ลำปาง ช่วยอำนวยความสะดวกการส่งพัสดุ หรือการส่งเอกสารของคุณ

จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุ
ลำปาง เกาะคา 52130
ลำปาง งาว 52110
ลำปาง แจ้ห่ม 52120
ลำปาง เถิน 52160
ลำปาง เถิน 52230 ใช้ในเขตพื้นที่ ต.แม่วะ
ลำปาง เมือง 52000
ลำปาง เมือง 52100 ใช้ในเขตพื้นที่ ต.สบตุ๋ย, ต.สวนดอก, ต.ชมพู, ต.ปงแสนทอง, ต.บ่อแฮ้ว, ต.บ้านเป้า, ต.บ้านเอื้อม, ต.บ้านค่า
ลำปาง เมือง 52220 ใช้ในเขตพื้นที่ ต.พระบาท ม.4
ลำปาง เมืองปาน 52240
ลำปาง แม่ทะ 52150
ลำปาง แม่ทะ 52220 ใช้ในเขตพื้นที่ ต.แม่ทะ ม.6
ลำปาง แม่พริก 52180
ลำปาง แม่พริก 52230 ใช้ในเขตพื้นที่ ต.พระบาทวังตวง ม.1-2
ลำปาง แม่เมาะ 52000 ใช้ในเขตพื้นที่ ต.บ้านดง ม.4-6
ลำปาง แม่เมาะ 52220
ลำปาง วังเหนือ 52140
ลำปาง สบปราบ 52170
ลำปาง เสริมงาม 52210
ลำปาง ห้างฉัตร 52190

เลขไปรษณีย์ที่ถูกค้นหาบ่อยๆ