Flash Express รับสมัครงาน
หน้าแรก>คุณสามารถใช้บริการจัดส่งพัสดุของ Flash Express ได้ในช่องทางออนไลน์

แฟลช เอ็กซ์เพรส (Flash Express) ไม่เพียงแค่การบริการจัดส่งพัสดุ แต่ในขณะเดียวกันยังมอบโอกาสการเติบโตแก่คุณ เราให้โอกาสในการทำงานระยะยาวในสายงานการบริการขนส่งพัสดุ และสนับสนุนให้พนักงานของเรามีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมและโซลูชั่นโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาทักษะด้านการทำงาน การทำงานร่วมกันเพื่อให้การบริการที่ดียิ่งขึ้นแก่ผู้ใช้บริการชาวไทย เราคาดหวังและยินดีต้อนรับทุกท่านที่กำลังหางาน และมีความสนใจมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราและร่วมกันสรรค์สร้างอนาคตที่สดใสไปด้วยกัน

 • รับสมัครพนักงานขับรถส่งสินค้า/ขับมอเตอร์ไซค์

  สถานที่ทำงาน:กรุงเทพและทั่วไทย

  ลักษณะงาน: ขับรถรับส่งสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย     งานประสานงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย     ต้องใช้รถส่วนตัว      ถ้าเป็นรถยนต์ต้องเป็นรถกระบะตอนเดียว สีขาว ตีตู้เท่านั้น    

 • รับสมัครพนักงานคลังสินค้า

  สถานที่ทำงาน:กรุงเทพและทั่วไทย

  ลักษณะงาน: งานเช็ค Stock ตรวจนับสินค้า ขึ้นลงสินค้า     งานในคลังสินค้า     งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย    

 • รับสมัครผู้ช่วยผู้จัดการสาขา

  สถานที่ทำงาน:กรุงเทพและทั่วไทย

  ลักษณะงาน: จัดงาน จัดเส้นทาง วางแผนการวิ่งรถในแต่ละวัน     ติดตามงาน แก้ไขปัญหาหน้างาน ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง     จัดตารางงาน เช็คเวลาเข้าออกงาน ควบคุมดูแลสมาชิกในทีม     ทำหน้าที่แคชเชียร์ เก็บเงินของบริษัท     จัดทำ report สรุปงานต่างๆ    

 • รับสมัครผู้จัดการสาขา

  สถานที่ทำงาน:กรุงเทพและทั่วไทย

  ลักษณะงาน: การจัดการการดำเนินงานและทีมการตลาด     ร่วมมือกับพนักงานขับรถเพื่อจัดการบริการทีมขนส่ง     การดูแลและดำเนินการสาขาในโครงการฝึกอบรมบุคลากร     การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานตามต้องการความคิดเห็นและการประเมินผลและแนวทางที่สอดคล้องกัน     รับรองการปฏิบัติงานของพนักงานและส่งเสริมพฤติกรรมที่ดีในการทำงานของพนักงาน     จัดการประชุมการดำเนินงานและการขายอย่างเป็นสม่ำเสมอ     สรุปภาพรวมเป้าหมายปัจจุบันของพนักงานขาย จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง     แสดงมุมการดำเนินการในการดำเนินกิจกรรมการตลาด     เพิ่มอิทธิพลแบรนด์และการรู้จักภายในชุมชน     ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจถึงความพึงพอใจของลูกค้าและรับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์     สามารถแก้ปัญหาของผู้ใช้งานทันที     ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับทางอุตสาหกรรมที่ประกาศใช้โดยประเทศไทย     จัดการและควบคุมงบประมาณเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงิน     ปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ    

 • รับสมัครพนักงานขาย

  สถานที่ทำงาน:กรุงเทพและทั่วไทย

  ลักษณะงาน: ติดต่อลูกค้า หาลูกค้าจากช่องทางต่างๆ     แนะนำธุรกิจของบริษัทให้แก่ลูกค้า เพื่อนำเสนอการขาย     ทำการเจรจา ติดต่อเพื่อให้เกิดการซื้อขายการบริการของบริษัท     ติดตามลูกค้าและประสานงาน เพื่อจบการขายให้ได้รวดเร็วที่สุด     ให้คำแนะนำและปรึกษาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท     หาลูกค้าใหม่ๆ เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับบริษัท     ปฏิบัติงานตามที่ได้รอบมอบหมาย     ปรับตัวให้เข้ากับการเดินทางธุรกิจระดับประเทศ    

 • รับสมัครพนักงาน Call Center

  สถานที่ทำงาน:กรุงเทพมหานคร

  ลักษณะงาน: รับผิดชอบความพึงพอใจโดยรวมของลูกค้า     จัดการการโทรเข้ามาของผู้ใช้งานรวมถึงตอบรับอีเมล     รวบรวม วิเคราะห์และสรุปข้อมูล เพื่อเตรียมรายงาน     เสริมสร้างและดำเนินการตามมาตรฐานขององค์กร เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของการบริการ     ยึดมั่นในการเรียนรู้งานทางธุรกิจและความรู้ด้านเทคนิค    

 • รับสมัครล่ามภาษาจีน

  สถานที่ทำงาน:กรุงเทพมหานคร

  ลักษณะงาน: คุ้นเคยกับความต้องการในระยะกลางและระยะยาวของบริษัท มีความสามารถในการตัดสินใจในการดำเนินงานสำหรับการตัดสินใจของเครือข่าย     รับผิดชอบงานแปลและล่ามภาษาจีนเกี่ยวกับการส่งมอบของบริษัท     รับผิดชอบระบบปฏิบัติการเครือข่าย การวิเคราะห์ข้อมูล และการติดตามการวิเคราะห์ข้อมูลแนวโน้มอุปสงค์และอุปทานอย่างต่อเนื่อง     การพัฒนาและการดำเนินการของพนักงานขนส่งสินค้าในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจการดำเนินงาน เพื่อให้มีอัตราการส่งออกที่สูงขึ้น